Skip to content

Request a software licensee

Aby móc realizować obliczenia z wykorzystaniem programu licencjonowanego, Kierownik projektu (PI) powinien wystąpić o licencję. Na stronie projektu należy kliknąć w Wystąp o nową alokację. Należy wybrać oprogramowanie z którego chcemy korzystać. We wniosku należy podać krótkie uzasadnienie.

To perform calculations using licensed software, the Principal Investigator (PI) shall request the license. On the project's page, click on Request Resource Allocation. Select the software you want to use. The description should briefly explain why the applicant is legitimate to use the license.

Next, chose the software from the list. Remember to select users eligible to use the license.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ