Skip to content

Instalacja nowego oprogramowania

Dostępność oprogramowania oraz wymagania dla instalacji nowych programów na komputerach ICM opisane są tu. Ze względów bezpieczeństwa, administratorzy nie mogą instalować mało rozpoznawalnego i słabo udokumentowanego oprogramowania w systemie.

W takiej sytuacji użytkownik może zainstalować program lokalnie, na swoim koncie.

Ogólna procedura

Aplikacje różnią się między sobą. Poniższa, ogólna procedura może stanowić punkt startowy.

Ściągnięcie kodu źródłowego

wget https://somewhere.com/archive.tar.gz
tar -zxvf archive.tar.gz
# lub
git clone https://github.com/somewhere/something.git

Instalacja programu w lokalnym katalogu

Instalacja programu w lokalnym katalogu użytkownika, np. $HOME/myapps.

cd extracted_archive
make configure
./configure --prefix=$HOME/myapps
make
make install

Dodatek - zmienna $PATH

Aby nie musieć każdorazowo wpisywać pełnej ścieżki do programu w celu jego uruchomienia, można zmodyfikować systemową zmienną $PATH.

Więcej w Google: How to set your $PATH variable in Linux

Różne systemy mogą mieć ustawione różne domyślne powłoki.

echo "$SHELL"
/bin/tcsh # topola i okeanos
/bin/bash # rysy

Przykładowo, jeżeli korzystamy z powłoki bash, to należy zmodyfikować plik ~/.bashrc

export PATH=$PATH:$HOME/myapps/application_XYZ/place_with_the_file

Plik ten wczytywany automatycznie w trakcie ładowania powłoki bash (np. podczas logowania - o ile bash jest ustawiony jako domyślna powłoka). Aby nie logować się ponownie, wystarczy wczytać plik ~/.bashrc.

$ source ~/.bashrc

Celem ćwiczenia, użytkownik może dodać poniższe linie do pliku ~/.bashrc

alias say_something='/usr/bin/echo '
alias say_hello_user="say_something hello ${USER}"

Następnie można sprawdzić działanie nowych skrótów:

[someone@hpc ~]$ say_hello_user
say_hello_user: Command not found.
$ source ~/.bashrc
... some errors - powłoka tcsh nie interpretuje niektórych komend bash'a
[someone@hpc ~]$ bash -l
[someone@hpc ~]$ say_something blahblah
blahblah
[someone@hpc ~]$ say_hello_user
hello someone

Dla innych powłok procedura jest podobna.

Chcąc zmienić powłokę należy wpisać bash | tcsh | ksh w linii poleceń.


Last update: October 15, 2020
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ