Przejdź do treści

Sprawozdanie z Projektu

Sprawozdanie projektu odbywa się raz do roku, najczęściej na przełomie lutego/marca.

Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania przesyłane jest mailem do wszystkich kierowników projektów oraz współwykonawców. Sprawozdanie do bazy wstawia kierownik projektu (PI).

Zadaniem kierownika jest podsumowanie obliczeń w projekcie i uzasadnienie wykorzystania zasobów ICM.

Po co składać sprawozdanie

Dlaczego sprawozdania są ważne?

Sprawozdania służą do pozyskiwania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę, utrzymanie Centrum Obliczeniowego (w tym zakup serwerów obliczeniowych) i dostęp do możliwości obliczeniowych (koszty energii, serwis techniczny, wsparcie techniczne dla prowadzących obliczenia, itp).

Nie złożenie sprawozdania przez kierownika projektu może skutkować zamknięciem projektu.

Wam i Nam zależy aby obliczenia naukowe odbywały się niekomercyjnie.

Jak przygotować sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

 • podsumowanie działań i wyników obliczeń
 • informacje o wykorzystywanym oprogramowaniu
 • informacje o maszynach na których prowadzone były obliczenia
 • ilość wykorzystanych zasobów (CPUh)
 • informację o możliwości stosowania obliczeń równoległych
 • krótką informacje o grantach (NCN, NCBiR, FNP i inne) w których wykorzystywane są obliczenia prowadzone w ICM
 • publikacje związane z grantem obliczeniowym (można posłużyć się DOI)
 • informacje o wypromowanych pracach magisterskich i doktorskich
 • sprawozdanie powininno zawierać tylko tekst (bez wykresów, bez załączników, itp).

Warto pamiętać o sprawdzeniu:

 • streszczenia projektu
 • danych kierownika oraz współwykonawców (prosimy pamiętać o aktualizacji tytułów naukowych, telefonów kontaktowych oraz maili).

Publikacje

Wszystkie publikacje związane z projektem obliczeniowym powinny być zamieszczane na stronie projektu. Ponadto publikacje powinny zawierać następującą informację (nie dotyczy licencji ANSYS, Gaussian, VASP):

Info

This research was carried out with the support of the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling University of Warsaw (ICM UW) under computational allocation no Gxx-xx.

lub:

Obliczania zostały zrealizowane dzięki wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), nr alokacji Gxx-xx.

Jak złożyć sprawozdanie

Od 2021r. sprawozdanie należy składać poprzez https://granty.icm.edu.pl.

Jeśli nie prowadziłeś obliczeń (lub dopiero je zacząłeś), lub z innych powodów nie zamieszczasz sprawozdania kliknij w Wyślij sprawozdanie i wypełnij na dole strony tylko jedno pole: Powód nieaktualizowania projektu.

Poniżej szczegółowa instrukcja.

Logowanie

Logujemy się zgodnie z instrukcją.

Wybór projektu

Wybieramy projekty które wymagają sprawozdania.

Streszczenie Projektu

Jeżeli streszczenie wymaga aktualizacji, to należy kliknąć w Zaktualizuj informacje o projekcie.

Publikacje

Warto zauważyć, że w celu dodania publikacji wystarczy jej DOI.

Sprawozdanie

Uzupełniamy pozostałe dane: Powiązane Granty (NCN, NCBiR itp), Publikacje oraz Sprawozdanie. W sekcji Powiązane Granty należy podać informację o zródle finansowania badań naukowych, np. NCN, NCBiR, grant wewnętrzny Uniwersytetu X.

Wyślij sprawozdanie

W celu wysłania sprawozdania należy kliknąć w link Wyślij sprawozdanie na górze strony.

Zatwierdź

Kliknij w Zatwierdź aby wysłać sprawozdanie (zmiany nie będą później możliwe). Gotowe.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ