Przejdź do treści

Zasady przyznawania alokacji

Wnioski podlegają ocenie formalnej, technicznej i naukowej sporządzonej przez Panel Opiniodawczy złożony z naukowców z różnych dziedzin nauk obliczeniowych.

Ocena uwzględniać będzie:

  • cel naukowy realizowanych badań,
  • zasadność zastosowania obliczeń wielkoskalowych, w tym obliczeń masywnie równoległych,
  • przygotowanie wnioskodawcy i jego zespołu do realizacji projektu,
  • możliwości techniczne realizacji projektu na danym superkomputerze, w tym dostępność narzędzi i wielkość aktualnie dostępnych zasobów.
  • w przypadku zespołów naukowych, które realizowały już obliczenia w ICM, jednym z elementów oceny będzie również przebieg dotychczasowych projektów obliczeniowych oraz uzyskane wyniki naukowe.
  • dotychczas uzyskane publikacje (punktacja MNISW, Impact Factor)
  • zewnętrzne źródła finansowania (np. granty NCN, NCBiR, itp)
  • szczególnie promowane są projekty o przełomowym znaczeniu w swoich dziedzinach nauki, wymagające zastosowania obliczeń wielkoskalowych.

ICM zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszych niż wnioskowane zasobów obliczeniowych lub udostępnienia innego niż wnioskowany systemu obliczeniowego.

Czas trwania alokacji

Standardowo, dostęp do superkomputera przyznawany jest na 1 na rok. W przypadku niewykorzystania przyznanej alokacji możliwe jest przedłużenie czasu realizacji na kolejny rok.

Terminy zgłaszania wniosków

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Rodzaje Alokacji

Rodzaj alokacji zależy od ilości zadeklarowanych CPUh i superkomputera (Okeanos, Topola, Rysy) na którym mają być realizowane obliczenia.

Cluster CPUh GPUh Ocena Uwagi
Topola 1 000 000 - techniczna
Rysy indiwidualnie indiwidualnie techniczna
Okeanos < 20 000 - brak alokacja testowa
Okeanos < 2 000 000 - techniczna
Okeanos > 2 000 000 - techniczna + merytoryczna m.in. granty NCN, FNP, itp

Szczegółowy opis znajduje się poniżej.

Topola

Na superkomputerze Topola przyznawany jest tylko jeden rodzaj alokacji w wymiarze 1 miliona rdzeniogodzin.

Rysy

Ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary i specyfikę superkomputera Rysy (klaster GPU) alokacje negocjonowane są indywidualnie. Superkomputer ten jest maszyną eksperymentalną, w systemie operacyjnym nie są instalowane dedykowane aplikacje. Głównym zastosowaniem są badania podstawowe związane z uczeniem maszynowym, o niewielkiej złożoności obliczeniowej. W aplikacji należy uzasadnić konieczność wykorzystania GPU w obliczeniach.

Okeanos

Zasoby superkomputera Okeanos udostępniane są przede wszystkim naukowcom, których praca badawcza wymaga zastosowania obliczeń masywnie równoległych.

Wielkie Wyzwania

Największe alokacje przeznaczone są dla zespołów wnioskujących o czas obliczeniowy przewyższający 2 miliony rdzeniogodzin. Ze względu na ilość zasobów, alokacje typu "Wielkie Wyzwania" są rygorystycznie oceniane i rozliczane. Jeśli wnioskujesz o alokacje powyżej 2 mln, otrzymasz formularz do wypełnienia. Zostanie on skierowany do recenzentów.

Alokacja Standardowa

Alokacje standardowe przyznawane są zespołom wnioskującym o czas obliczeniowy nie większy niż 2 miliony rdzeniogodzin.

Alokacja Testowa

Alokacje typu C przyznawane są zespołom wnioskującym o niewielkie zasoby obliczeniowe rzędu 20 tysięcy rdzeniogodzin potrzebne do przetestowania oprogramowania lub modeli obliczeniowych. Głównym celem grantów typu C jest zgromadzenie informacji niezbędnych do aplikowania o grant typu A lub B. Wnioski zostaną ocenione tylko pod względem formalnym oraz technicznym. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu C będą przyznawane na 6 miesięcy.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ