Przejdź do treści

Wstęp

Po zapoznaniu się z ideą działania Systemu Alokacji Zasobów i podstawowymi definicjami możemy przystąpić zakładania konta.

Zakładanie konta

Na górze strony https://granty.icm.edu.pl/ należy kliknąć w Wniosek o nowe konto i postępować zgodnie z instrukcją.

Wniosek o uruchomienie konta ma następujące statusy:

 1. Nowy - użytkownik wysłał wniosek. Serwis wysyła wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail.
 2. Potwierdzony - użytkownik potwierdził adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Zaakceptowany - administratorzy zaakceptowali dane zawarte we wniosku.
 4. Aktywowany - konto zostało uruchomione systemie.

Szczegóły procesu zakładania konto przedstawione są na poniższym diagramie.

sequenceDiagram
  participant Użytkownik
  participant ICM

  rect rgb(191, 223, 255)
  note over ICM,Użytkownik: Kroki ręczne.
  Użytkownik ->>+ ICM: Użytkownik wypełnia "wniosek o konto" na granty.icm.edu.pl
  ICM -->>- Użytkownik: ICM wysyła e-mail z magicznym URL.
  Użytkownik ->>+ ICM: Użytkownik potwierdza swój e-mail klikając w magiczny URL.
  ICM -->>- Użytkownik: ICM akceptuje konto na granty.icm.edu.pl
  end
  rect rgb(200, 150, 255)
  note over ICM,Użytkownik: Krok automatyczny.
  ICM ->> ICM: Utworzenie konta LDAP. 
  end
  rect rgb(191, 223, 255)
  note over ICM,Użytkownik: Kroki ręczne - użytkownik loguje się po raz pierwszy.
  Użytkownik ->> ICM: logowanie na mfa.icm.edu.pl - ustawienie 2FA.
  Użytkownik ->> ICM: logowanie na granty.icm.edu.pl - akceptacja regulaminu.
  Użytkownik ->> ICM: granty.icm.edu.pl - dołączenie/utworzenie projektu obliczeniowego.
  end
  rect rgb(200, 150, 255)
  note over ICM,Użytkownik: Kroki automatyczne.
  ICM ->> ICM: Aktywacja ACL i SLURM.
  ICM ->> ICM: Możliwość logowania na hpc.
  end
  rect rgb(191, 223, 255)
  note over ICM,Użytkownik: Krok ręczny
  Użytkownik ->> ICM: logowanie ssh: username@hpc.icm.edu.pl
  end

Info

W związku z weryfikacją dwu-składnikową (2FA), do logowania będziesz potrzebował tokenu OTP.

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu (PI)

Tylko Kierownik Projektu (PI) może tworzyć projekty i występować o alokacje zasobów obliczeniowych.

Uprawnienia Kierownika Projektu (PI) przyznajemy osobom, które:

 • pracują w polskiej jednostce naukowej
 • posiadają stopień naukowy doktora

Student/doktorant powinien poprosić swojego opiekuna naukowego o utworzenie projektu i wystąpienia o alokacje.

Obowiązki Kierownika Projektu (PI)

Po uruchomieniu projektu, Kierownik odpowiedzialny jest za:

 • Coroczne rozliczenia projektu.
 • Zamieszczanie w publikacjach informacji o korzystaniu z zasobów obliczeniowych ICM.
 • Weryfikację informacji o współwykonawcach swojego projektu np. zgłaszać do zamknięcia konta osób z którymi zakończyli współpracę, poprawiać dane kontaktowe.
 • Aktualizację streszczenie projektu w miarę rozwoju obliczeń naukowych.
 • Aktualizację danych o instytucji naukowej, w przypadku jej zmiany przez kierownika lub współwykonawców projektu.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących licencji.
 • Zamieszczanie informacji w Systemie Alokacji Zasobów o publikacjach naukowych uzyskanych w ramach danego projektu.
 • Raz w roku Kierownik Projektu, lub w wskazany przez niego wykonawca projektu zapraszany jest na wyjazdową Sesję Sprawozdawczą Użytkowników KDM w ICM. Koszty udziału w Sesji pokrywane są przez ICM. Informacje o tym wydarzeniu rozsyłane są drogą mailową.

Jak zostać PI?

Logowanie do Systemu Alokacji Zasobów

Po uruchomieniu konta, możliwe jest logowanie.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ