Przejdź do treści

Wstęp

Po zapoznaniu się z ideą działania Systemu Alokacji Zasobów i podstawowymi definicjami możemy przystąpić zakładania konta.

Zakładanie konta

Na górze strony https://granty.icm.edu.pl/ należy kliknąć w Wniosek o nowe konto i postępować zgodnie z instrukcją.

Wniosek o uruchomienie konta ma następujące statusy:

 1. Nowy - użytkownik wysłał wniosek. Serwis wysyła wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail.
 2. Potwierdzony - użytkownik potwierdził adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Zaakceptowany - administratorzy zaakceptowali dane zawarte we wniosku.
 4. Aktywowany - konto zostało uruchomione systemie.

Info

W związku z weryfikacją dwu-składnikową, do logowania będziesz potrzebował tokenu OTP.

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu (PI)

Tylko Kierownik Projektu (PI) może tworzyć projekty i występować o alokacje zasobów obliczeniowych.

Uprawnienia Kierownika Projektu (PI) przyznajemy osobom, które:

 • pracują w polskiej jednostce naukowej
 • posiadają stopień naukowy doktora

Student/doktorant powinien poprosić swojego opiekuna naukowego o utworzenie projektu i wystąpienia o alokacje.

Obowiązki Kierownika Projektu (PI)

Po uruchomieniu projektu, Kierownik odpowiedzialny jest za:

 • Coroczne rozliczenia projektu.
 • Zamieszczanie w publikacjach informacji o korzystaniu z zasobów obliczeniowych ICM.
 • Weryfikację informacji o współwykonawcach swojego projektu np. zgłaszać do zamknięcia konta osób z którymi zakończyli współpracę, poprawiać dane kontaktowe.
 • Aktualizację streszczenie projektu w miarę rozwoju obliczeń naukowych.
 • Aktualizację danych o instytucji naukowej, w przypadku jej zmiany przez kierownika lub współwykonawców projektu.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących licencji.
 • Zamieszczanie informacji w Systemie Alokacji Zasobów o publikacjach naukowych uzyskanych w ramach danego projektu.
 • Raz w roku Kierownik Projektu, lub w wskazany przez niego wykonawca projektu zapraszany jest na wyjazdową Sesję Sprawozdawczą Użytkowników KDM w ICM. Koszty udziału w Sesji pokrywane są przez ICM. Informacje o tym wydarzeniu rozsyłane są drogą mailową.

Jak zostać PI?

Logowanie do Systemu Alokacji Zasobów

Po uruchomieniu konta, możliwe jest logowanie.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ