Przejdź do treści

Wstęp

Po zapoznaniu się z ideą działania Systemu Alokacji Zasobów i podstawowymi definicjami możemy przystąpić zakładania konta.

Zakładanie konta

Na górze strony https://granty.icm.edu.pl/ należy kliknąć w Wniosek o nowe konto i postępować zgodnie z instrukcją.

Wniosek o uruchomienie konta ma następujące statusy:

 1. Nowy - użytkownik wysłał wniosek. Serwis wysyła wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail.
 2. Potwierdzony - użytkownik potwierdził adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Zaakceptowany - administratorzy zaakceptowali dane zawarte we wniosku.
 4. Aktywowany - konto zostało uruchomione systemie.

Kierownik Projektu

Kierownik Projektu (PI)

Tylko Kierownik Projektu (PI) może tworzyć projekty i występować o alokacje zasobów obliczeniowych.

Uprawnienia Kierownika Projektu (PI) przyznajemy osobom, które:

 • pracują w polskiej jednostce naukowej
 • posiadają stopień naukowy doktora

Student/doktorant powinien poprosić swojego opiekuna naukowego o utworzenie projektu i wystąpienia o alokacje.

Obowiązki Kierownika Projektu (PI)

Po uruchomieniu projektu, kierownicy powinni:

 • Weryfikować informacje o współwykonawcach swojego projektu np. zgłaszać do zamknięcia konta osób z którymi zakończyli współpracę, poprawiać dane kontaktowe.
 • Aktualizować streszczenie projektu w miarę rozwoju obliczeń naukowych.
 • Aktualizować dane o instytucji naukowej, w przypadku jej zmiany przez kierownika lub współwykonawców projektu.
 • Rrzestrzegać zasad dotyczących licencji.
 • Zamieszczać w publikacje naukowe dotyczące projektu.
 • Zamieszczać w publikacjach informację o korzystaniu z zasobów obliczeniowych ICM
 • Raz w roku dokonywać rozliczenia projektu.
 • Raz w roku uczestniczyć w Sesji Sprawozdawczej Użytkowników KDM w ICM, o której informacje rozsyłane są drogą mailową.

Jak zostać PI?

Utworzenie projektu

Po zalogowaniu, na górze strony https://granty.icm.edu.pl/ Kierownik projektu (PI) powinien kliknąć w Projekt --> Dodaj projekt. Należy podać tytuł, opis (wystarczy pół strony A4) i wybrać dyscyplinę. Opis projektu powinien być skoncetrowany na naukowym aspekcie badań.

Utworzenie alokacji

Po utworzeniu projektu, Kierownik projektu (PI) powinien wystąpić o nową alokację.

Jak dodać współwykonawców do projektu

Kierownik projektu (PI), po wejściu w zakładkę Projekty i wybraniu właściwego projektu z listy, może dodać kolejnych współwykonawców. Klikamy w guzik Dodaj użytkowników.

Jeżeli współwykonawca nie posiada konta w ICM:

 • Kierownik projektu wysyła zaproszenie współwykonawcy - zdecydowanie przyśpiesza to proces otwarcia konta.

 • Alterntatywnie, współwykonawca wnioskuje samodzielnie o otwarcie konta.

Jeżeli wspólwykonawca posiada już konto w ICM, to korzystamy z opcji wyszukiwania użytkownika.

Należy pamiętać, że tylko użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na wyszukiwanie (Profil użytkownika> Edytuj profil> Inni użytkownicy mogą znajdować mój profil) będą widoczni.

Kilka projektów obliczeniowych

Można posiadać kilka projektów obliczeniowych w ICM. Nowe projekty powinno się otwierać w sytuacjach gdy planujemy prowadzić nowe obliczenia, niezwiązane z dotychczasową tematyką.

Mam już konto, projekt i alokacje, co dalej?

Aby uruchomić obliczenia na superkomputerze, należy:

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ