Przejdź do treści

Wizualizacja zdalna z Paraview

Uruchom zdalny serwer paraview

Na potrzeby niniejszej instrukcji zadanie uruchomimy na super-komputerze Okeanos.

# allocate resource for the job
username@okeanos-login2:~> salloc -N1 -n8 --qos=hpc --partition=okeanos --account=GXX_YY --time=08:00:00
salloc: Granted job allocation 879513
salloc: Waiting for resource configuration
salloc: Nodes nid00XYZ are ready for job
# run an interactive job
okeanos-login2 /home/username> srun --pty /bin/bash -l
# load required modules
(base) username@nid00XYZ:~> module load common/go/1.13.12
(base) username@nid00XYZ:~> module load common/singularity/3.5.3 
# laund paraview server within singularity container
(base) username@nid00XYZ:~> singularity run /apps/paraview-singularity/pv-v5.8.0-osmesa.sif /opt/paraview/bin/pvserver
WARNING: Bind mount '/home/username => /home/username' overlaps container CWD /home/username, may not be available
Waiting for client...
Connection URL: cs://nid00XYZ:11111
Accepting connection(s): nid00XYZ:11111

Warning

Zamień nid00XYZ na numer węzła na którym zostało uruchomione zadanie.

Na lokalnym komputerze

Utwórz tunel ssh na węzeł obliczeniowy na którym został uruchomiony serwer paraview.

ssh -L 11111:nid00XYZ:11111 -v -J hpc.icm.edu.pl okeanos

Uruchom Paraview

Ściągnij ParaView-5.8.0-MPI-Linux-Python3.7-64bit.tar.gz z https://www.paraview.org/download/ na swój lokalny komputer.

Będziesz potrzebował dokładnie tej wersji.

Rozpakuj ParaView-5.8.0-MPI-Linux-Python3.7-64bit.tar.gz a następnie uruchom paraview.

1 Skonfiguruj

configure_paraview_connection1

2 Połącz

configure_paraview_connection2

3 Otwórz pliki zdalnie open_files_on_remote

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ