Przejdź do treści

Podstawowe informacje o limitach

Jak sprawdzić zużycie alokacji?

Zużycie alokacji można sprawdzić logując się na https://granty.icm.edu.pl/

Alternatywnie ilość zużytych zasobów można sprawdzenić logując się na klaster obliczniowy. Należy mieć na uwadze, że na Topoli/Rysach/Okeanosie są to niezależne systemy. Zatem komenda zwróci ilość wykorzystanych zasobów na danej maszynie. Z węzła dostępowego na Topoli/Rysach/Okeanosie należy wywołać komendę:

icm-show-grant-usage <grant_id> [yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd] # aktualnie zużycie

Przykładowo

alice@rysy ~ $ icm-show-grant-usage GR12-34 2020-01-01 2020-07-30
You are on the Rysy cluster.
Usage summary for grant GR12-34 (from 2020-01-01 to 2020-07-30):

--------------------------------------------------------------------
   Cluster      Login        TRES  Usage(coreh)
--------------------------------------------------------------------
    rysy      alice         cpu       234
    rysy       bob         cpu       567
--------------------------------------------------------------------
                  Total usage:       801
--------------------------------------------------------------------Usage summary for grant GR12-34 (from 2020-01-01 to 2020-07-30):

--------------------------------------------------------------------
   Cluster      Login        TRES  Usage(coreh)
--------------------------------------------------------------------
    rysy      alice      gres/gpu       123
    rysy       bob      gres/gpu       456
--------------------------------------------------------------------
                  Total usage:       579
--------------------------------------------------------------------

Limity storage

Przyjęte limity storage to 1TB i 100 000 plików (inodes).

Po zalogowaniu na serwer obliczeniowy pojawia się informacja o dostępnych zasobach typu storage.

############################################## STORAGE ###############################################
+-------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+--------------+
| FILESYSTEM    | RESOURCE    | USED    | AVAILABLE | % USED  | LIMIT   | GRACE    |
+-------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+--------------+
| /lu/topola/home  | Storage space | 3.355GB  | 1TB    | 0.33%   | 1.1TB   | -      |
|          | File quota   | 105233   | 100000   | 105.23%  | 110000   | 6d23h59m15s |
+-------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+--------------+
| /lu/tetyda/home  | Storage space | 96kB    | 1TB    | 0.00%   | 1.1TB   | -      |
|          | File quota   | 19     | 100000   | 0.02%   | 110000   | -      |
+-------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+--------------+
WARNING:
You have exceeded your file quota on /lu/topola/home!
Delete some of your files or archive them (tar -czvf [...])
Grace period remaining: 6d23h59m15s
More information: https://kdm.icm.edu.pl/Zasoby/przechowywanie_danych.pl/
########################################################################################################
 • Limity (tzw. disk quota) określone są per użytkownik.

 • "Filesystem" opisuje nazwę systemu plików.

 • "Resource" opisuje typ zasobu: "storage space" (przestrzeń na dysku) oraz "file quota" (liczba poszczególnych plików i katalogów).

 • "Available" opisuje miękki limit dla danego zasobu. Po przekroczeniu miękkiego limitu użytkownik ma 7 dni na zwolnienie miejsca lub redukcję liczby plików.

 • "Limit" opisuje twardy limit dla danego zasobu. Przekroczenie twardego limitu nie jest możliwe (system zabroni stworzenia/modyfikacji pliku, co może np. skutkować zabiciem obliczeń).

 • "Grace" określa czas (max 7 dni) przez który może być przekroczony miękki limit.

W celu ponownego wyświetlenia tabeli należy skorzystać ze skryptów: /apps/icm-tools/parse-lfs-quota-[lang].sh.

Skrypty te wizualizują "surowe" dane generowane przez komendy:

lfs quota -uh $USER /lu/tetyda/home/
lfs quota -uh $USER /lu/topola/home/

W celu sprawdzenia ilości zajętego miejsca na dysku oraz liczby zajętych inodes (~liczba plików) można także użyć komendy:

du -hcs --inodes * .??*
du -hcs * .??*

Czy użytkownik ma dostęp do danego account / qos?

Aby sprawdzić status account / qos należy użyć polecenia sacctmgr, udostępnionego przez system Slurm.

sacctmgr show user $USER # pokaż informacje o użytkowniku
sacctmgr show assoc where account=<grant_id> format=Cluster,Account%25,Partition%20,user,QOS,DefaultQOS,GrpTRESMins%50 # pokaż informację o grancie
sacctmgr show assoc where user=$USER format=Cluster,Account%25,Partition%20,user,QOS,DefaultQOS,GrpTRESMins%50 # pokaż w jakich jestem grantach i do których qos mam dostęp
sacctmgr show assoc format=Cluster,Account%25,Partition%20,user,QOS,DefaultQOS,GrpTRESMins%50 | grep $USER # j.w.
sacctmgr show qos format=name,MaxWall,Priority,MaxTRESPU%50 # pokaż limit czasu obliczen dla poszczególnych qos
scontrol show res # pokaż rezerwacje
scontrol show config # pokaż ustawienia slurma oraz lokalizację slurm.conf

sacct -X --user $USER -S 2020-01-01 --format=jobid,jobname,account,partition,alloccpus,Submit,Start,End,Elapsed,QOS,Timelimit,state,exitcode,Priority --parsable # pokaż zestawienie zadań, opcja --parsable umożliwia łatwy export do pliku .csv

Więcej informacji o na poszczegółnych systemach (topola/okeanos/rysy) znajduje się tu.

Inne przydatne komendy:

id $USER   # udostępnia podstawowe dane o użytkowniku
finger $USER # udostępnia podstawowe dane o użytkowniku
groups $USER # udostępnia listę grup, do których należy użytkownik
getent group NAZWA_GRUPY # wypisuje użytkowników należących do danej grupy, np GRANTu
limit # limity nałożone na procesy użytkownika
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ