Przejdź do treści

Polityka prywatności KDM ICM

Warszawa, 20 lipca 2020 r.

Administrator danych Użytkowników KDM ICM

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika KDM ICM (w dalszym tekście Użytkownik) jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, reprezentowany przez Rektora. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod(monkey)adm.uw.edu.pl.

Akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych

Aktem prawnym mającym od 25 maja 2018 roku zastosowanie do przetwarzanie danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: „RODO”. Ponadto podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. O Zasadach Finansowania Nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. W sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z dnia 22.09.2015 r. poz. 1443) na podstawie art. 6 ust.1. pkt. c) RODO;

Prawa Użytkownika

Użytkownicy wnioskujący o granty obliczeniowe w ICM UW mają prawo do dostępu do treści swoich danych (poprzez zalogowanie się do Bazy Grantów ICM swoim indywidualnym loginem i hasłem) oraz do ich sortowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy dane zbierane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować (Zespół ds. Wsparcia Użytkowników KDM ICM) pod adresem e-mail: pomoc(monkey)icm.edu.pl.

Sposób zbierania i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników zbierane są w momencie rejestracji w Bazie Grantów ICM oraz na etapie składania Wniosku o Grant Obliczeniowy oraz zakładania Konta Użytkownika. Usługi dostępu do serwerów obliczeniowych świadczone są na podstawie Regulaminu Użytkownika oraz Zasad dostępu.

Dane gromadzone są w celu:

 • identyfikacji jako pracownika nauki,
 • oceny technicznej i merytorycznej wniosku,
 • umożliwienia dostępu do infrastruktury informatycznej ICM UW,
 • raportowania wyników obliczeń,
 • bieżącej obsługi konta Użytkownika
 • wysyłania informacji drogą elektroniczną dotyczących sprawozdawczości grantów obliczeniowych,
 • przeprowadzenia konkursu na granty obliczeniowe,
 • ogłoszenia wyników konkursu.

Dane z grantów obliczeniowych gromadzone są także na potrzeby:

 • raportowania obliczeń,
 • raportowania wykorzystania licencji,
 • prezentowania publikacji naukowych Użytkowników.

Na serwerach obliczeniowych gromadzone są także dane w rejestrach zdarzeń, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa oraz obsługi technicznej kont użytkowników.

Sposób kontaktu z Użytkownikiem

W czasie korzystania z Infrastruktury KDM ICM Użytkownik może się spodziewać wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną (email) automatycznie generowanych przez system, informacyjnych wiadomości od administratorów jak i Zespołu Wsparcia Użytkowników KDM ICM. Wiadomości te mają na celu udzielenie Użytkownikowi informacji ułatwiających korzystanie z Infrastruktury KDM ICM (odpowiedzi na zgłoszenia na adres pomoc(monkey)icm.edu.pl.) lub potwierdzanie działań przy uruchamianiu dostępu do serwerów (np. informacja o przyznaniu grantu, zmianie hasła itp.). Wysyłamy też wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną dotyczące raportowania grantów oraz dorocznych Sesji Użytkowników KDM ICM.

Czas przechowywania danych Użytkowników

Dane Użytkowników przechowywane będą przez okres trwania grantu obliczeniowego lub przez okres wymagany przez instytucje nadzorujące działalność Centrum Komputerów Dużej Mocy ICM UW.

Przetwarzanie danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany?

Część danych podlega automatycznemu przetwarzaniu. Dotyczy to raportowania grantów, generowania wykazu publikacji lub innych zestawień statystycznych do raportów.

Udostępnianie danych Użytkowników

Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa w tym innym podmiotom w celach ewaluacji, monitoringu realizacji, sprawozdawczości oraz kontroli. Dane mogą zostać udostępnione recenzentom wniosków na podstawie osobnych umów o powierzenie danych oraz licencjodawcą (np. Vasp, LS-Dyna, Ansys, Crystal itp.) w celu weryfikacji uprawnień użytkowników dostępu do licencji

Zmiany Polityki Prywatności

Zmiany Polityki Prywatności wprowadzane będą w Bazie Grantów ICM oraz na stronie kdm.icm.edu.pl. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach za pomocą wiadomości email.

Pliki Cookies

Serwis ICM UW używa plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne mają za zadanie ułatwić naszym użytkownikom korzystanie z niego bądź są stosowane w celu gromadzenia informacji statystycznych o odwiedzających.

Czym są pliki cookies?

http://wszystkoociasteczkach.pl

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich aktywności w sieci. Pliki cookies stosowane w serwisie ICM UW nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

 • dostosowania zawartości stron internetowych naszych serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ