Przejdź do treści

Licencja krajowa ANSYS 2023/24

Licencja krajowa ANSYS 2022/23 wygasa dnia 31 czerwca 2023 r.

Opis postępowania

Proces zakupu licencji krajowej ANSYS 2023/24 wymaga porozumienia między ośrodkami potwierdzającego, że postępowanie będzie prowadzone przez ICM UW. Wszystkie jednostki zainteresowane zakupem powinny podpisać Porozumienie, Oświadczenie oraz Zamówienie. Termin odesłania tych dokumentów, mija dnia 5 kwietnia 2022 r.

Porozumienie oparte jest o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Jak podpisać dokumenty

Dokumenty można podpisać elektroniczne (podpis kwalifikowany) lub własnoręcznie.

Dokument Strony Podpis własnoręczny Podpis elektroniczny
Porozumienie 1-6 1 egzemplarz 1 egzamplarz, podpis kwalifikowany
Porozumienie 7 40 egzemplarzy po jednym dla każdej ze stron porozumienia :) 1 egzamplarz, podpis kwalifikowany
Oświadczenie 1-2 1 egzemplarz 1 egzamplarz, podpis kwalifikowany
Zamówienie 1-6 1 egzemplarz 1 egzamplarz, podpis kwalifikowany (Zamawiający). Dopuszczalny jest podpis profilem zaufanym dla Lokalnego Opiekuna Licencji ANSYS.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania (proszę nie przesuwać stron w plikach) znajdują się w linkach poniżej:

 • Porozumienie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WORD.

 • Oświadczenie (załącznik do Porozumienia) WORD lub PDF.

 • Zamówienie (liczba licencji którą dana jednostka planuje kupić) jest generowane automatycznie na podstawie Szablonu w systemie https://granty.icm.edu.pl/. Za wprowadzenie danych odpowiedzialni są Lokalni Opiekunowie Licencji Krajowej ANSYS. Wygenerowane zamówienie należy podpisać.

W systemie https://granty.icm.edu.pl/ pojawiła się nowa alokacja Zamówienie ANSYS 2023/24.

Lokalnych Opiekunów Licencji Krajowej ANSYS prosimy o wypełnienie zamówienia danymi klikając w Wystąp o zmianę (alokacji). Każdorazaowo, zmiana jest zatwierdzana przez ICM UW. W celu pobrania wygenerowanego (i zatwierdzonego) dokumentu należy kliknąć w guzik Wesja PDF.

Jednostki, które przystępują do zakupu po raz pierszy proszone są o zgłoszenie osoby kontaktowej mającej pełnić rolę Lokalnego opiekuna Licencji Krajowej ANSYS w celu założenia konta w systemie https://granty.icm.edu.pl/. W tym celu prosimy o kontakt na adres: ansys(monkey)icm.edu.pl

Gdzie wysłać dokumenty?

Dokumenty podpisane elektronicznie

E-mail na adres:

Dokumenty podpisane własnoręcznie

Skany na adres: ansys(monkey)icm.edu.pl

Ponadto oryginały na adres:

  Uniwersytet Warszawski ICM
  Dział Zamówień Publicznych
  ul. Tyniecka 15/17
  02-630 Warszawa

Pytania?

Prosimy o kontakt na adres:

 • sprawy formalne: j.jedraszczyk(monkey)icm.edu.pl
 • kwestie techniczne: ansys(monkey)icm.edu.pl
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ