SOL - sieci neuronowe

Projekt SOL ma na celu optymalizację pracy z sieciami neuronowymi. Jest to oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware), które integruje się z takimi narzędziami, jak PyTorch, TensorFlow i MxNet. SOL posiada wsparcie dla architekruey NEC SX-Aurora Tsubasa, ale może też pracować na standardowych platformach CPU i GPU (x86, ARM64, NVIDIA).

Oprogramowanie wraz z kopią dokumentacji znajduje się w katalogu /apps/nec/sol. SOL dostępny jest w formie pakietu Python Wheel (nie jest dostępny w systemie modułów) i tym samym każdy użytkownik musi wykonać własną, lokalną instalację za pomocą narzędzia pip – patrz poniżej. Przykłady użycia, publikacje i prezentacje dostępne są na stronie internetowej projektu.

pip3 install --user /apps/nec/sol/sol-0.1.8-py3-none-any.whl # installs SOL
pip3 install --user torch torchvision numpy # installs other (example) requirements
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ