Przejdź do treści

Obsługa licencji VASP

Uwaga

Od dnia 31 III 2023 dostęp do licencji VASP zostanie zautomatyzowany a zbiorowy projekt dostępowy zostanie wygaszony. Od dnia 1 II 2023 Kierownicy Projektów mogą występować o alokacje VASP.

Licencja VASP składa się z dwóch części:

  1. Licencja użytkownika. Zakup dokonywany jest indywidualnie przez użytkownika lub Kierownika Projektu.
  2. Licencja HPC, pozwalająca uruchamiać obliczenia na superkomputerze. Zakupu dokonuje ICM UW.

Umowa licencyjna HPC zobowiązuje ICM UW do weryfikacji zakupu licencji użytkownika (punkt 1). Weryfikacja odbywa się automatycznie poprzez portal https://vasp.at/.

Kupiłem licencję bezpośrednio od grupy VASP (https://vasp.at/)

W celu dodania użytkownika posługującego się przykładowo adresem jankowalski@uni.edu.pl, Kierownik Projektu powinien:

  1. Zarejestrować użytkownika jankowalski@uni.edu.pl poprzez portal https://vasp.at/https://vasp.at/vasp-portal/manage_users/.

  2. (jednorazowo) Skontaktować się z pomoc(monkey)icm.edu.pl - i poinformować że jest właścicielem/dysponentem licencji VASP oraz Kierownikiem Projektu w ICM UW. W serwisie https://granty.icm.edu.pl/ zostaną przyznane uprawnienia do występowania i zarządzania alokacjami pozwalającymi na dostęp do licencji VASP w ramach prowadzonych projektów obliczeniowych.

  3. W systemie https://granty.icm.edu.pl/ zawnioskować o alokację na licencję VASP 5/6 (Software License) i dodać do niej użytkowników.

W dowolnej chwili, Kierownik Projektu może zarządzać dostępem do licencji VASP poprzez dodawanie/usuwanie użytkowników. Alokacja na oprogramowanie VASP działa tak samo jak na dostęp do zasobów HPC i raz w roku należy ją odnowić.

Info

Użytkownik musi podać ten sam adres e-mail w systemie https://granty.icm.edu.pl/ oraz https://vasp.at/.

Kupiłem licencję za pośrednictwem firmy Materials Design

Niestety firma Materials Design nie udostępnia serwisu pozwalającego na automatyzację procesu. Użytkownicy którzy dokonali zakupu z pośrednictwem firmy Materials Design proszeni są o kontakt e-mail na adres pomoc(monkey)icm.edu.pl

Weryfikacja tych licencji na serwerach ICM UW jest przeprowadzana indywidualnie przez pracowników centrum obliczeniowego ICM UW.

Przykładowy skrypt Slurm

#!/bin/bash -l 
#SBATCH -J __JOBNAME__
#SBATCH --nodes __NUMBER_OF_NODES__
#SBATCH --ntasks-per-node __NTASKS_PER_NODE__
#SBATCH -A __GRANT_NAME_GXXX__
#SBATCH -p __PARTITION__

module load apps/vasp/$APP_VERSION

srun vasp_std

Następnie należy zlecić zadanie wykonując komendę sbatch job.sl.

Operacyjność aplikacji zainstalowanych na komputerach ICM można sprawdzić na stronie CI.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ