Przejdź do treści

Instalacja oprogramowania - spack

Info

Spack to menedżer pakietów dla superkomputerów. Ułatwia instalację oprogramowania naukowego. Spack nie jest powiązany z konkretnym językiem; pozwala zbudować stos oprogramowania w Pythonie lub R, link'ować biblioteki napisane w C, C++ lub Fortran'ie. Ponadta można łatwo zmieniać kompilatory lub celować w określone mikroarchitektury.

Źródła:

W repozytorium https://git.icm.edu.pl/owu-public znajduje się folder spack-icm-base z wersją spacka, używanej w ICMie oraz zestaw paczek (namespace icm).

Kolejne dwa repozytoria to spack-icm-topola i spack-icm-okeanos będące fork-ami base. Zawierające one specyficzne konfiguracje dla poszczególnych systemów.

Przykład

Poniżej przedstawione są komendy pozwalające zbudować program OpenFOAM na komputerze Topola.

 1. Klonujemy projekt spack-icm-topola z git:

    $ git clone https://git.icm.edu.pl/owu-public/spack-icm-topola.git
  
 2. Wchodzimy na węzeł obliczeniowy (to ważne, spack nie chce działać z tcsh):

    $ srun -N1 -n10 --partition=topola --account=GRANT_NAME --qos=hpc --time=08:00:00 --pty /bin/bash -l
  
 3. Ustawiamy środowisko dla spack-a:

    $ module load common/spack/0.15.4
    $ source ./spack-icm-topola/share/spack/setup-env.sh
  
 4. Sprawdzamy środowisko spack-a:

    $ spack find -L
    ==> XXX installed packages
    ....
  
 5. Specyfikujemy aplikację którą chcemy zainstalować

    $ spack spec -LI openfoam@2006^/brej2ys
  

  Ogólne oznaczenia wersji i zależności:

    xxx@wersja_1234
    xxx^/zaleznosc_np_openmpi
    xxx~bez_tej_zaleznosci
  

  Na komputerze topola zależność ^/brej2ys wskazuje na openmpi (dla mpich-a to ^/xtz6bcc). W przypadku openfoam'a należy wybrać openmpi.

 6. Instalujemy

    $ spack install openfoam@2006^/brej2ys
  

  Możemy sprawdzić szczegóły instalacji

    $ spack find --deps --long openfoam@2006^openmpi
  
    ==> 1 installed package
    -- linux-centos7-haswell / gcc@4.8.5 ----------------------------
    ...
  
 7. Ładujemy moduł z openfoam'em przygotowany przez spack'a. Moduł i instalacja jest specyficzna dla użytkownika który je wykonywał.

    $ module avail
    ------------------------------------------
    /icm/home/user_name/ICM/spack-icm-topola/share/spack/modules/linux-centos7-haswell
     -------------------------------------------
    openfoam-2006-gcc-4.8.5-abcdefg
  
    $ module load openfoam-2006-gcc-4.8.5-abcdefg
  
 8. Uruchamiamy openfoam'a

    $ TESTDIR=katalog_roboczy
    $ cp -r ${FOAM_TUTORIALS}/multiphase/interFoam/laminar/damBreak $TESTDIR
    $ cd $TESTDIR
    $ ./Allclean
    $ ./Allrun
  
    #Sprawdzamy logi:
    $ cat damBreakFine/log.interFoam
  

Dla Okeanos'a procedura jest analogiczna.

Przydatne polecenia

spack find xxx - pokazuje jakie paczki udało sie spackowi już zainstalować
spack find --long xxx - pokazuje hashe
spack find --deps xxx - pokazuje jakie zależności dla danej paczki
spack list xxx - pokazuje co umie zainstalować
spack info xxx - pokazuje w jakich wersje i zależności dla danej paczki
spack external find - aktulalizuje wiedze o paczkach obecnych w
systemie (np. zainstalowanych bez pomocy spacka)
spack config get config - pokazuje konfiguracje (tempdir, spack-cache, etc)
spack gc # garbage collection
spack uninstall --dependents xxx # usuwa xxx wraz z zależnościami

Przygotowanie do instalacji

[user@t7-4 ICM]$ source spack-icm-topola/share/spack/setup-env.sh
[user@t7-4 ICM]$ cd spack-icm-topola/
[user@t7-4 spack-icm-topola]$ spack spec -LI openfoam


xxx@wersja_1234
xxx^zaleznosc_np_openmpi
xxx~bez_tej_zaleznosci

spack install xxx@wersja_1234^zaleznosc_np_openmpi

spack install --verbose xxx
spack install --fake xxx # konfiguruje paczki, ale nie buduje
spack install -j1 xxx # instaluje na innej niż domyślna (16) liczbie CPU.

Inne

[user@t7-4 ICM]$ find spack-icm-* -type f -name "*setup-env.sh"
spack-icm-base/share/spack/setup-env.sh
spack-icm-topola/share/spack/setup-env.sh

# definicje budowalnych/preinstalowanych paczek w systemie
cat spack-icm-topola/etc/spack/packages.yaml 

# definicje zależności dla programu openfoam
cat spack-icm-topola/var/spack/repos/builtin/packages/openfoam-org/package.py 

# denicje paczek mpich i openmpi dostosowane do topoli
cat spack-icm-topola/var/spack/repos/icm-edu-pl/packages/ 

# logi z budowy
~/spack-build-stage
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ