Przejdź do treści

Obsługa licencji Gaussian

Zasady dostępu do licencji

 • Umieszczanie w publikacjach, na plakatach itp. informacji o wykorzystanym oprogramowaniu według informacji na stronie Gaussiana.
 • Umieszczanie w publikacjach, na plakatach itp. informacji o miejscu wykonywanych obliczeń.
 • Przesłanie corocznego sprawozdania z wykonanych obliczeń do końca stycznia na adres e-mail gaussian-licencja(monkey)icm.edu.pl
 • Nieprzesłanie sprawozdania w zadanym terminie będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do programu Gaussian w ICM.
 • Sprawozdanie dotyczące wykorzystania oprogramowania Gaussian udostępnianego przez ICM powinno zawierać następujące informacje:
  • określenie tematyki badawczej (spis bieżących, planowanych i ukończonych projektów/grantów), do realizacji której program jest wykorzystywany - wystarczy wypunktowana lista tematów;
  • lista publikacji, powstałych dzięki wykorzystaniu oprogramowania Gaussian;
  • wykorzystywanie oprogramowania w realizacji prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich itp. - należy podać tytuły oraz autorów i ich afiliacje.

Wnioskowanie o licencję jest opisane tu.

Gaussian

Gaussian to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych programów do obliczeń kwantowo-mechanicznych. Dzięki łatwości użycia już po kilku minutach można przygotować dane wejściowe do programu (input), a dzięki wielorakim możliwościom programu można uzyskać interesujące nas informacje o układzie molekularnym. Obecnie dzięki modelowi ONIOM zakres stosowania tego oprogramowania znacznie sie rozszerzył - można bowiem łączyć obszary, które chcemy badać na poziomie ab initio z obszarami opisywanymi na bardziej uproszczonym poziomie (półempirycznym, czy mechaniki molekularnej).

Wśród wielu możliwości najczęściej wykorzystywane są:

 • obliczenie energii oraz optymalizacja struktury układu na poziomie półempirycznym, HF, post-HF (MP2, MP4, CI, QCISD, CCSD, CBS itp.), DFT;
 • wyznaczanie stanów przejściowych (TS) reakcji;
 • obliczanie częstości drgań (widm w podczerwieni i ramanowskich);
 • wyznaczanie energii tworzenia (thermochemical properties);
 • wyznaczanie momentów multipolowych, ładunków atomowych, polaryzowalności, hiperpolaryzowalności;
 • wyznaczanie rozkładów gęstości elektronowej, potencjału molekularnego (MEP), kształtu orbitali molekularnych;
 • wyznaczanie stałych ekranowania i przenikalności magnetycznej (NMR).

Oprogramowanie Gaussian może być uruchamiane praktycznie na każdym komputerze - od PC (Windows, Linux), poprzez stacje robocze (SGI, SUN, IBM itd.), po komputery dużej mocy typu CRAY (SV1, T3E), NEC SX, SGI Origin 3000, i inne. Na komputerach równoległych Gaussian może być wykonywany na kilku procesorach jednocześnie zarówno w modelu SMP, jak i distributed memory.

Oprogramowanie jest ciągle rozwijane przez kilka grup naukowców na całym świecie.

Przykładowy skrypt Slurm

#!/bin/bash -l
#SBATCH -J GAUSSIAN_TEST
#SBATCH --nodes 1
#SBATCH --ntasks-per-node 12
#SBATCH --mem 5000
#SBATCH --time=20:00:00
#SBATCH -A GXX-YY
#SBATCH --partition topola
#SBATCH --output="job.out"

module load apps/gaussian/g16.C.02 
g16 < /apps/gaussian/g16_tests/water.g16

# przykładowy plik input.dat znajduje się w /apps/gaussian/g16_tests/water.g16
# --ntasks-per-node powinno być równe %nproc=12 w input.dat
# --mem definuje przydział pamięci dla zadania w MB (per node); powinno być większe niż w input.dat
# -A należy podać numer alokacji

Następnie należy zlecić zadanie wykonując komendę sbatch job.sl.

Operacyjność aplikacji zainstalowanych na komputerach ICM można sprawdzić na stronie CI.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ