Przejdź do treści

Przechowywanie danych

Poniższa tabelka prezentuje dostępne w infrastrukturze ICM zasoby służące przechowywaniu danych (storage). Obowiązuje następujący podział:

Zasób Topola Okeanos Rysy Uwagi
Storage globalny /lu/tetyda/home/$USER/ /lu/tetyda/home/$USER/ /lu/tetyda/home/$USER/ katalog widoczny z węzłów dostępowych (do wymiany danych)
Storage lokalny /lu/topola/home/$USER/ /lu/tetyda/home/$USER/ /lu/tetyda/home/$USER/ katalog widoczny z węzłów dostępowych i obliczeniowych (do obliczeń)

Widoczność zasobów (storage) z poszczególnych systemów - ze szczegółami:

Storage hpc (topola) - L topola - O okeanos - L okeanos - O rysy - L rysy - O
/lu/topola/home/$USER/ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌
/lu/topola/home/$USER/ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌
/lustre/tetyda/home/$USER/ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌
/lu/tetyda/home/$USER/ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔
/scratch/${SLURM_JOBID} ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ szczegóły

Gdzie:

  • L - węzeł dostępowy (login).
  • O - węzeł obliczeniowy.

Uwagi:

  1. /lu/tetyda/home/$USER/ jest aliasem /lustre/tetyda/home/$USER/.
  2. Katalog home/$USER/ jest taki sam dla komputera Rysy i Okeanos, jest aliasem /lu/tetyda/home/$USER/.
  3. Szczegóły tymczasowej alokacji dysku NVMe-oF (katalogu /scratch/${SLURM_JOBID}) na komputerze Rysy opisane są tu.

Serwerownie w których jest komputer Topola oraz Okenos i Rysy mieszczą się w dwóch różnych budynkach. Warto mieć to na uwadze zlecając zadania - czas interakcji z dyskiem będzie szybszy. Przykładowo, licząc na Topoli wskazane jest korzystać ze storege'u /lu/topola/home/$USER/, a na Okenosie i Rysach korzystać ze /lu/tetyda/home/$USER/.

storage

Zasób grupowy

Możliwe jest również utworzenie katalogu współdzielonego /lu/tetyda/projects/GX-XX dostępnego dla wszystkich użytkowników projektu. Jeżeli taki zasób jest potrzebny prosimy o kontakt pomoc(monkey)icm.edu.pl

Limity storage

Limity storage opisane są tu.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ