Przejdź do treści

Utworzenie projektu

Po zalogowaniu, na górze strony https://granty.icm.edu.pl/ użytkownik posiadający status Kierownika Projektu (PI) może kliknąć w Projekt --> Dodaj projekt. Należy podać tytuł, opis (wystarczy pół strony A4) i wybrać dyscyplinę. Opis projektu powinien być skoncetrowany na naukowym aspekcie badań.

Utworzenie alokacji

Po utworzeniu projektu, Kierownik projektu (PI) powinien wystąpić o nową alokację.

Jak dodać współwykonawców do projektu

Kierownik projektu (PI), po wejściu w zakładkę Projekty i wybraniu właściwego projektu z listy, może dodać kolejnych współwykonawców do projektu. Klikamy w guzik Dodaj użytkowników.

Jeżeli współwykonawca nie posiada konta w ICM:

  • Kierownik projektu wysyła zaproszenie współwykonawcy - zdecydowanie przyśpiesza to proces weryfikacji i otwarcia konta.

  • Alterntatywnie, współwykonawca wnioskuje samodzielnie o otwarcie konta.

Jeżeli wspólwykonawca posiada już konto w ICM, to korzystamy z opcji wyszukiwania użytkownika.

Należy pamiętać, że tylko użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na wyszukiwanie (Profil użytkownika> Edytuj profil> Inni użytkownicy mogą znajdować mój profil) będą widoczni.

Jak dodać współwykonawców do alokacji

Kierownik projektu (PI), po wejściu w zakładkę Projekty i wybraniu właściwego projektu z listy, może dodać współwykonawców projektu do alokacji. Klikamy w ikonę folder przy interesującej nas alokacji.

Następnie klikamy w guzik Dodaj użytkowników.

Dodatkowy Manager Projektu

Kierownik Projektu (PI) może wyznaczyć dodatkową osobę mającą uprawnienia do administrowania projektem (np. dodawanie/usuwanie użytkowników, alokacji, publikacji oraz grantów).

Kilka projektów obliczeniowych

Można posiadać kilka projektów obliczeniowych w ICM. Nowe projekty powinno się otwierać w sytuacjach gdy planujemy prowadzić nowe obliczenia, niezwiązane z dotychczasową tematyką.

Mam już konto, projekt i alokacje, co dalej?

Aby uruchomić obliczenia na superkomputerze, należy:

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ