Skip to content

Tunelowanie SSH

Info

Logowanie do ICM: ssh username@hpc.icm.edu.pl W przypadku niektórych systemów możliwy/wymagany jest dodatkowy krok logowania wykonany z komputera hpc.icm.edu.pl, np. ssh rysy, ssh okeanos.

Wieloetapowe logowanie bywa uciążliwe przy pracy na plikach.

 • Konieczność każdorazowego wpisywanie hasła można uprościć poprzez użycie klucza ssh.

 • Konieczność wieloetapowego logowania można uprościć poprzez tunelowanie połączenia.

Tunelowanie ssh

Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio. - Wikipedia.

W celu zkonfigurowania tunelowania połaczeń należy zedytować pliki ~/.ssh/config oraz /etc/hosts. Wpisz swój login w miejsce nazwa_uzytkownika.

~/.ssh/config

Host *
 ServerAliveInterval 100
 ServerAliveCountMax 2
 ControlPath ~/.ssh/%r@%h:%p
 ControlMaster auto
 User nazwa_uzytkownika

Host hpc
 HostName hpc.icm.edu.pl
 User nazwa_uzytkownika
 LocalForward 8022 rysy:22
 LocalForward 8023 okeanos:22


Host icm-okeanos
 Port 8023
 User nazwa_uzytkownika


Host icm-rysy
 Port 8022
 User nazwa_uzytkownika

/etc/hosts

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 nazwa_uzytkownika_na_lokalnym_kompuerze
127.0.0.1 icm-rysy
127.0.0.1 icm-okeanos


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Note

Aby tunel był otwarty należy zalogować się na węzeł dostępowy ssh nazwa_uzytkownika@hpc.icm.edu.pl.

Kopiowanie plików i logowanie - tips & tricks

Przykład użycia:

$ to_hpc lokalny_folder_zrodlowy zdalny_folder_docelowy
$ to_rysy lokalny_folder_zrodlowy zdalny_folder_docelowy
$ to_okeanos lokalny_folder_zrodlowy zdalny_folder_docelowy

$ from_hpc zdalny_folder_zrodlowy lokalny_folde_docelowy
$ from_rysy zdalny_folder_zrodlowy lokalny_folde_docelowy
$ from_okeanos zdalny_folder_zrodlowy lokalny_folde_docelowy

$ rysy # zaloguj się bezpośrednio na klaster rysy (jeżeli tunel nie był wcześniej otwarty, to funkcja zrobi to automatycznie).
$ okeanos # zaloguj się bezpośrednio na klaster okeanos (jeżeli tunel nie był wcześniej otwarty, to funkcja zrobi to automatycznie).

$ mkdir $HOME/Desktop/mountDir/OKEANOS
$ mount-okeanos # zdalny katalog domowy użytkownika zostanie zamontowany pod $HOME/Desktop/mountDir/OKEANOS

$ mkdir $HOME/Desktop/mountDir/TOPOLA
$ mount-topola # zdalny katalog domowy użytkownika zostanie zamontowany pod $HOME/Desktop/mountDir/TOPOLA

Poprzez lokalny_folder rozumie się folder znajdujący się na lokalnym komputerze (PC) użytkownika. Aby funkcje to_XXX/from_XXX, itd były widoczne w systemie, należy je dodać do pliku ~/.bashrc.

~/.bashrc

# Dodaj poniższe linijki pod koniec pliku .bashrc
# Plik ten jest wczytywany przy uruchomieniu systemu.
# Aby zaktualizować środowisko (bez konieczności restartu) użyj komendy $source .bashrc

export ICM_USERNAME="nazwa_uzytkownika"


function rysy() {
  if ! ssh -O check hpc;
  then
    ssh -N -f -M hpc
  fi
  ssh icm-rysy
}


function okeanos() {
  if ! ssh -O check hpc;
  then
    ssh -N -f -M hpc
  fi
  ssh icm-okeanos
}


function mount-okeanos()
{
  MOUNTDIR="$HOME/Desktop/mountDir/OKEANOS"
  mkdir -p $MOUNTDIR
  sshfs $ICM_USERNAME@icm-okeanos:/lustre/tetyda/home/$ICM_USERNAME ${MOUNTDIR}
}

function mount-topola()
{
  MOUNTDIR="$HOME/Desktop/mountDir/TOPOLA"
  mkdir -p $MOUNTDIR
  sshfs $ICM_USERNAME@hpc:/icm/home/$ICM_USERNAME ${MOUNTDIR}
}


function to_host {
  LOCAL_SOURCE=$1
  REMOTE_DESTINATION_DIR=$2
  # echo -e "Stuff to be copied to remote: $LOCAL_SOURCE \n"

  if ! test -z "$LOCAL_SOURCE" && ! test -z "$REMOTE_DESTINATION_DIR"
  then
    rsync -avzhe ssh --progress ${LOCAL_SOURCE} ${REMOTE_HOME_DIR}${REMOTE_DESTINATION_DIR}
  else
    echo "Usage: to_remote LOCAL_SOURCE REMOTE_DESTINATION_DIR"
  fi
}

function from_host {
 SOURCE_ON_REMOTE=$1
 LOCAL_DESTINATION_DIR=$2
 # echo -e "Stuff to be copied from remote: $SOURCE_ON_REMOTE \n"

 if ! test -z "$SOURCE_ON_REMOTE" && ! test -z "$LOCAL_DESTINATION_DIR"
 then
  rsync -avzhe ssh --progress ${REMOTE_HOME_DIR}${SOURCE_ON_REMOTE} ${LOCAL_DESTINATION_DIR}
 else
  echo "Usage: from_remote SOURCE_ON_REMOTE LOCAL_DESTINATION_DIR"
 fi
}

function to_hpc {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@hpc:/icm/home/${ICM_USERNAME}/"
  to_host $@
}

function from_hpc {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@hpc:/icm/home/${ICM_USERNAME}/"
  from_host $@
}

function to_okeanos {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-okeanos:/lustre/tetyda/home/${ICM_USERNAME}/"
  to_host $@
}

function from_okeanos {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-okeanos:/lustre/tetyda/home/${ICM_USERNAME}/"
  from_host $@
}

function to_rysy {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-rysy:/home/${ICM_USERNAME}/"
  to_host $@
}

function from_rysy {
  REMOTE_HOME_DIR="${ICM_USERNAME}@icm-rysy:/home/${ICM_USERNAME}/"
  from_host $@
}

Zdalne Edytowanie plików textowych

Użykownicy, którzy lubią edytować pliki tekstowe w środowisku graficznym mogą skorzystać z programu VScode. Posiada on wtyczkę Remote-SSH, która pozwala na zdalną edycję plików. Inną wartą uwagi wtyczką jest Live Share - umożliwa ona współdzielenie terminala z innym użytkownikem programu VScode.


Last update: January 11, 2021
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ