Skip to content

Nazwa konta i hasło

Nazwa konta użytkownika i hasło tworzone są w momencie rejestracji użytkownika w bazie grantów (dotyczy kierownika grantu) lub na etapie dodawania współwykonawcy do grantu. Hasło wysyłane jest automatycznie e-mailem, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

  • Nazwa konta składa się z max. 8 znaków. Nie jest to adres mailowy podawany przy pierwszej rejestracji w bazie grantów, lecz login tworzonym w drugim etapie rejestracji.
  • Uwaga: hasło wygenerowane na formularzu nie jest aktywowane. Należny używać tylko hasła wysłanego drogą mailową.
  • Kierownik grantu powinien również utworzyć konto składające się z max.8 znaków, dodając siebie jako współwykonawcę do grantu.

W razie trudności z uzyskaniem prawidłowego hasła do konta prosimy o wysłanie maila na adres pomoc(monkey)icm.edu.pl.

Zmiana hasła

Zmiana hasła możliwa jest pod adresem https://haslo.icm.edu.pl/

W chwili skierowania konta do utworzenia, hasło jest wysyłane automatycznym mailem. Przed pierwszym logowaniem konieczna jest jego zmiana. Dopiero po dokonaniu zmiany hasła odblokuje się dostęp do serwera dostępowego hpc.icm.edu.pl. Hasło wysyłane jest automatycznym mailem, w chwili skierowania konta do utworzenia. Login jest zgodny z podanym na formularzu użytkownika.


Last update: February 11, 2021
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ