Status grantu/konta/qos

Często pojawia się pytanie czy użytkownik ma dostęp do XXX?

Aby sprawdzić status grantu / konta / qos należy użyć polecenia sacctmgr, udostępnionego przez system Slurm.

sacctmgr show user $USER # pokaż informacje o użytkowniku
sacctmgr show assoc where account=<grant_id> format=Cluster,Account%25,Partition%20,user,QOS,DefaultQOS,GrpTRESMins%50 # pokaż informację o grancie
sacctmgr show assoc where user=$USER format=Cluster,Account%25,Partition%20,user,QOS,DefaultQOS,GrpTRESMins%50 # pokaż w jakich jestem grantach i do których qos mam dostęp
sacctmgr show assoc format=Cluster,Account%25,Partition%20,user,QOS,DefaultQOS,GrpTRESMins%50 | grep $USER # j.w.
sacctmgr show qos format=name,MaxWall,Priority,MaxTRESPU%50 # pokaż limit czasu obliczen dla poszczególnych qos
scontrol show res # pokaż rezerwacje
scontrol show config # pokaż ustawienia slurma oraz lokalizację slurm.conf

sacct -X --user $USER -S 2020-01-01 --format=jobid,jobname,account,partition,alloccpus,Submit,Start,End,Elapsed,QOS,Timelimit,state,exitcode,Priority --parsable # pokaż zestawienie zadań, opcja --parsable umożliwia łatwy export do pliku .csv

Więcej informacji o na poszczegółnych systemach (topola/okeanos/rysy) znajduje się tu.

Inne przydatne komendy:

id $USER   # udostępnia podstawowe dane o użytkowniku
finger $USER # udostępnia podstawowe dane o użytkowniku
groups $USER # udostępnia listę grup, do których należy użytkownik
getent group NAZWA_GRUPY # wypisuje użytkowników należących do danej grupy, np GRANTu
limit # limity nałożone na procesy użytkownika

Jak sprawdzić zużycie grantu?

System slurm umożliwia sprawdzenie ilości zużytych zasobów. Należy mieć na uwadze, że na Topoli/Rysach/Okeanosie są to niezależne systemy. Zatem komenda zwróci ilość wykorzystanych zasobów na danej maszynie. Z węzła dostępowego na Topoli/Rysach/Okeanosie należy wywołać komendę:

icm-show-grant-usage <grant_id> [yyyy-mm-dd yyyy-mm-dd] # aktualnie zużycie

Przykładowo

alice@rysy ~ $ icm-show-grant-usage GR12-34 2020-01-01 2020-07-30
You are on the Rysy cluster.
Usage summary for grant GR12-34 (from 2020-01-01 to 2020-07-30):

--------------------------------------------------------------------
   Cluster      Login        TRES  Usage(coreh)
--------------------------------------------------------------------
    rysy      alice         cpu       234
    rysy       bob         cpu       567
--------------------------------------------------------------------
                  Total usage:       801
--------------------------------------------------------------------Usage summary for grant GR12-34 (from 2020-01-01 to 2020-07-30):

--------------------------------------------------------------------
   Cluster      Login        TRES  Usage(coreh)
--------------------------------------------------------------------
    rysy      alice      gres/gpu       123
    rysy       bob      gres/gpu       456
--------------------------------------------------------------------
                  Total usage:       579
--------------------------------------------------------------------
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ