Logowanie SSH (Użytkownicy Windows)

Dostęp do ICM z komputera z systemem Windows

Ściągamy program PuTTY, dostępny pod adresem (jest to gotowy do użycia plik wykonywalny):

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

Uruchamiamy ściągnięty program. Pokazuje się okienko podobne do poniższego:

  • W polu Host Name (or IP address) wpisujemy hpc.icm.edu.pl (adres maszyny dostępowej) i klikamy w przycisk Open.

  • Przy pierwszym logowaniu pojawi się okno z komunikatem dotyczącym klucza dostępu. Należy zatwierdzić klucz wybierając opcję TAK

  • Pojawia się terminal, w którym proszeni jesteśmy o podanie nazwy użytkownika, a następnie hasła.

Po wpisaniu obu wartości znajdujemy się na komputerze dostępowym hpc.icm.edu.pl (komputer ten może występować też pod nazwą hpc):

Komputery w sieci ICM wyposażone są w systemy operacyjne z rodziny UNIX.


Last update: June 16, 2020