Skip to content

Obliczenia grafowe i sieciowe

Dzień pierwszy - 11.01.2021

Urika-XC Cray Graph Engine

Wymagania wstępne

Podczas warsztatów będziemy korzystać z następujących narzędzi: powłoka Linux (ls, cd, mv, mkdir, rm); łączenie się przez SSH ze zdalnym serwerem; język Python; system kolejkowy Slurm, a także język SPARQL.

Agenda

 1. Wprowadzenie do CGE oraz grafów RDF
 2. Zalogowanie się uczestników na klastrze ICM
 3. Omówienie metod konwersji innych modeli grafów do RDF
 4. Przygotowanie danych
 5. Uruchomienie CGE, sprawdzenie połączenia
 6. Wprowadzenie do SPARQL
 7. Ćwiczenia z zapytań SPARQL – wyszukiwanie wzorca w grafie
 8. Wprowadzenie do wbudowanych algorytmów grafowych CGE
 9. Ćwiczenia z wbudowanych algorytmów grafowych na przykładach:
  • PageRank
  • S-T Connectivity
  • Problemy zaproponowane / przedstawione przez uczestników

Dzień drugi - 12.01.2021

Trovares xGT

Wymagania wstępne

Podczas warsztatów przydatne (ale nie wymagane) będą: podstawowa znajomość powłoki Linux (komendy ls, cd, mv, mkdir, rm), łączenie się przez SSH ze zdalnym serwerem, podstawowa znajomość języka Python, znajomość języka Cypher Query Language.

Agenda

 1. Zalogowanie się uczestników na superkomputer ICM, uruchomienie środowiska przez uczestników,
 2. Jak wczytywać dane do Trovares xGT, narzędzia do zmiany formatu danych, jak dane są reprezentowane w narzędziu
 3. Wprowadzenie do narzędzia:
  • Python API narzędzia Trovares xGT
  • Trovares Query Language (okrojony Cypher Query Language): np. MATCH ... WHERE, CREATE, SET, itp.
  • przykłady hands-on
 4. Problemy dziedzinowe:
 5. dopasowywanie wzorca w grafie
 6. rozkład stopni wierzchołka
 7. liczba klik rozmiaru N
 8. problemy zaproponowane przez uczestników

Last update: January 4, 2021
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ