Skip to content

Zakładanie konta

Rejestracja użytkownika

Konto użytkownika zakładane jest po rejestracji w bazie grantów https://granty.icm.edu.pl/.

 1. Po wejściu w zakładkę Zarejestruj się, w pasku Menu z lewej strony, wypełniamy kolejne pola formularza Rejestracja użytkownika:

  • Wybieramy z rozwijanej listy Instytucję naukową/Jednostkę naukową. - Jeśli jednostki naukowej użytkownika nie ma na liście rozwijanej, należy ją dodać do bazy wybierając opcję Dodaj instytucję/jednostkę. Wykonuje się to w dwóch krokach: w pierwszej kolejności dodaje się instytucję główną np. Uniwersytet Warszawski, a potem jednostkę w instytucji np. Wydział Geologii. Dodanie jednostki wykonujemy wybierając najpierw z listy dodaną przed chwilą instytucję główną oraz opcję dodaj jednostkę do instytucji.
  • Telefon - istotne jest wprowadzanie aktualnego kontaktu do użytkownika
  • Login - przy pierwszym logowaniu do bazy należy wprowadzić adres e-mail użytkownika np.imienazwisko@domena_uczelni. - Na podany adres mailowy, od razu po zakończeniu rejestracji, wysyłane jest hasło z dostępem do bazy

   Uwaga: Jeśli mail z hasłem nie przyszedł w przeciągu 15 minut, sprawdź w pierwszej kolejności czy nie znalazł się w katalogu SPAM Twojego konta.

   Rejestracja w systemie NIE JEST równoważna z otwarciem konta w ICM.

 2. Po otrzymaniu maila logujemy się ponownie do bazy grantów adresem mailowym i otrzymanym hasłem.

 3. Zakładamy grant obliczeniowy zgodnie z informacją Jak przygotować wniosek o grant obliczeniowy - Warunkiem koniecznym otwarcia konta w ICM jest posiadanie grantu obliczeniowego.
 4. W zakładce Uzyskaj konto ICM (zostań realizatorem grantu), wybierz numer ID grantu oraz zaproponuj swój login. Proponowany login będzie służył równocześnie jako login do:

  Login powinien:

  • składać się z maksymalnie 8 znaków,
  • zawierać wyłącznie małe litery alfabetu łacińskiego lub cyfry,
  • pierwszym znakiem musi być litera,
  • nie należy używać znaków przestankowych np.

   ,._\!?
   

  • Sugerujemy aby loginy były pochodnymi od nazwiska i imienia użytkownika np. jkowalski (pierwsza litera imienia oraz nazwisko).

Aktywacja konta

Aktywacja konta nastąpi równocześnie z uruchomieniem grantu obliczeniowego.

Użyteczne komendy dotyczące konta

Po zalogowaniu, użytkownik możne uzyskać podstawowe dane o swoim koncie używając kilku poniższych komend:

 • finger - udostępnia podstawowe dane o użytkowniku (z wyjątkiem informacji o poczcie elektronicznej),
 • id - udostępnia dane o użytkowniku, jego uid, gid i nazwy grup do których należy,
 • groups - udostępnia listę grup, do których należy użytkownik,
 • limit - limity nałożone na procesy użytkownika,
 • getent group | grep numer grantu - informacje o wszystkich użytkownikach którzy uzyskali dostęp grupy/grantu (zamiast numer grantu nalezy podać np.G54-0,
 • ls - informacje o plikach w katalogu użytkownika.

Last update: June 16, 2020
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ