Skip to content

Rodzaje grantów

Rodzaj grantu zależy od ilości zadeklarowanych CPUh i superkomputera (Okeanos, Topola, Rysy) na którym mają być realizowane obliczenia.

Topola

Grant Standardowy

Na superkomputerze Topola przyznawany jest tylko jeden rodzaj grantów w wymiarze 1 miliona rdzeniogodzin.

Rysy

Ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary i specyfikę superkomputera Rysy (klaster GPU) granty negocjonowane są indywidualnie. W aplikacji należy uzasadnić konieczność wykorzystania GPU w obliczeniach.

Okeanos

Zasoby superkomputera Okeanos udostępniane są przede wszystkim naukowcom, których praca badawcza wymaga zastosowania obliczeń masywnie równoległych.

Granty A: Wielkie Wyzwania

Granty typu A przeznaczone są dla zespołów wnioskujących o czas obliczeniowy przewyższający 2 miliony rdzeniogodzin. Ze względu na ilość zasobów, granty typu A są rygorystycznie oceniane i rozliczane.

Granty B: Standardowe

Granty typu B przyznawane są zespołom wnioskującym o czas obliczeniowy nie większy niż 2 miliony rdzeniogodzin.

Granty C: Testowe

Granty typu C przyznawane są zespołom wnioskującym o niewielkie zasoby obliczeniowe rzędu 20 tysięcy rdzeniogodzin potrzebne do przetestowania oprogramowania lub modeli obliczeniowych. Głównym celem grantów typu C jest zgromadzenie informacji niezbędnych do aplikowania o grant typu A lub B. Wnioski zostaną ocenione tylko pod względem formalnym oraz technicznym. Zasoby obliczeniowe dla grantów typu C będą przyznawane na 6 miesięcy.

Zasady przyznawania grantów

Wnioski podlegają ocenie formalnej, technicznej i naukowej sporządzonej przez Panel Opiniodawczy złożony z naukowców z różnych dziedzin nauk obliczeniowych.

Ocena uwzględniać będzie:

  • cel naukowy badań realizowanych w ramach grantu,
  • zasadność zastosowania obliczeń wielkoskalowych, w tym obliczeń masywnie równoległych,
  • przygotowanie wnioskodawcy i jego zespołu do realizacji projektu,
  • możliwości techniczne realizacji projektu na systemie Okeanos, w tym dostępność
  • narzędzi i wielkość aktualnie dostępnych zasobów.
  • w przypadku zespołów naukowych, które realizowały już obliczenia w ICM, jednym z elementów oceny będzie również przebieg dotychczasowych grantów obliczeniowych oraz uzyskane wyniki naukowe.
  • szczególnie promowane są projekty o przełomowym znaczeniu w swoich dziedzinach nauki, wymagające zastosowania obliczeń wielkoskalowych.

ICM zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszych niż wnioskowane zasobów obliczeniowych lub udostępnienia innego niż wnioskowany systemu obliczeniowego.

Czas trwania grantu

Dostęp do serwera przyznawany jest na 1 na rok. W przypadku niewykorzystania przyznanych zasobów możliwe jest przedłużenie czasu realizacji grantu na kolejny rok.

Terminy zgłaszania aplikacji

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.


Last update: February 11, 2021
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ