Kierownik oraz współwykonawcy grantu

Na każdym etapie grantu możliwe jest dodanie współwykonawcy do grantu, których dodać może kierownik grantu. Rolą kierownika jest koordynowanie grantu, wszelkich działań sprawozdawczych współwykonawców, gromadzenie informacji o publikacjach współwykonawców związanych z grantem oraz dbanie o to aby w w publikacjach znalazły się odwołania do obliczeń wykonanych w ICM. Istotne jest też aby współwykonawcy grantu, prowadzący obliczenia w ICM w więcej niż jednym grancie, prawidłowo przypisywali obliczenia do numerów grantów, tak aby czasy wykorzystania zasobów zostały zarejestrowane do właściwego grantu.


Last update: July 13, 2020
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ