Komputery

Maszyny obliczeniowe w ICM

Poniżej przedstawiamy zestawienie i krótką charakterystykę maszyn obliczeniowych ICM. Po zalogowaniu się przez ssh na węzeł dostępowy (hpc.icm.edu.pl) można ponownie użyć ssh do zalogowania się na kolejną maszynę (np. Okeanos, Rysy), niedostępna zza firewalla. Po zalogowaniu na węzeł dostępowy hpc.icm.edu.pl może występować on pod nazwą hpc.

Info

Zlecanie zadań na system topola możliwe jest bezpośrednio z węzła dostępowego hpc.icm.edu.pl. W przypadku pozostałych systemów możliwy/wymagany jest dodatkowy krok logowania wykonany z komputera hpc.icm.edu.pl, np. ssh rysy, ssh okeanos.

Nazwa Typ Architektura Liczba węzłów obliczeniowych Parametry węzła obliczeniowego
Okeanos Superkomputer Intel Haswell Cray XC40 1084 24 rdzenie, 128 GB pamięci RAM
Topola Klaster HPC, Klaster PL-Grid Intel Haswell Huawei E9000 223 28 rdzeni, 64 lub 128 GB pamięci RAM
Rysy/GPU Klaster GPU Intel Skylake, NVIDIA Volta 6 36 rdzenie, 380 GB pamięci RAM, 4 GPU
Rysy/PBaran Komputer wektorowy, NEC Aurora A300-8 Intel Xeon Gold 6126 / NEC SX-Aurora Tsubasa 1 24 rdzenie, 192 GB RAM / 8 x 8 rdzeni, 8 x 48 GB RAM

Superkomputer Okeanos

Okeanos

Szczegółowy opis superkomputera Okeanos

Instalacja:          Cray XC40
Nazwa:            Okeanos
Typ procesora:        Intel Xeon E5-2690 v3
Architektura:         x86_64
Reprezencja danych:      little-endian
Częstotliwość taktowania:   2.6 GHz
Liczba procesorów w węźle:  2 x 12 rdzenie (Hyperthreading x2)
Sockets - Cores - Threads:  2-12-2
Ilość pamięci w węźle:    128 GB
System plików:        Lustre (rozproszony system plików)
System operacyjny:      SUSE Linux Enterprise Server 15
System kolejkowy:       slurm 19.05.4

Superkomputer Topola

Szczegółowy opis superkomputera Topola

Instalacja:          Klaster
Nazwa:            Topola
Typ procesora:        Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3
Architektura:         x86_64
Reprezencja danych:      little-endian
Częstotliwość taktowania:   2.0 - 3.1GHz
Liczba procesorów w węźle:  28 rdzeni
Sockets - Cores - Threads:  2-14-1
Ilość pamięci w węźle:    64/128 GB
System plików:        NFS/lustre/ext4
System operacyjny:      CentOS 7
System kolejkowy:       slurm 18.08.9

Opis węzłów klastra Topola

Model CPU Taktowanie CPU Sockets: Cores: Threads RAM Liczba węzłów Nazwa
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 2.1GHz - 3.0GHz 2:14:1 128 GB 60 t1-[1-12], t[13-15]-[1-16]
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 2.1GHz - 3.0GHz 2:14:1 64 GB 163 t1-[13-16], t[2-12]-[1-16]

Węzły topoli różnią się tylko wielkością pamięci RAM. System kolejkowy automatycznie dobierze typ węzła w zależności od zapotrzebowania na pamięć podaną przez użytkownika

Superkomputer Rysy

Szczegółowy opis superkomputera Rysy

Instalacja:          Klaster
Nazwa:            Rysy
Typ procesora:        Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU
Architektura:         x86_64
Reprezencja danych:      little-endian
Częstotliwość taktowania:   3.0 - 3.7GHz
Liczba procesorów w węźle:  36 rdzeni
Sockets - Cores - Threads:  2-18-1
Ilość pamięci w węźle:    380 GB
System plików:        nfs4
System operacyjny:      CentOS 7
System kolejkowy:       slurm 20.02.3

Informacje o systemie (hardware)

Poniższe komendy slurm'a pozwalają na samodzielne sprawdzenie informacji o systemie:

scontrol show partition <nazwa_partycji>    # właściwości partycji
scontrol show node <nazwa_węzła>        # właściwości węzła

cat /etc/os-release   # informacje o systemie operacyjnym
df -Th         # informacje o systemie plików

lscpu          # informacja o architekturze cpu (warto wykonać te komendę na węźle obliczeniowym)
sinfo -N -l       # lista węzłów
sinfo -l -N | awk '{printf ("%1s %15s %15s %15s %10s %10s \n", $1, $2, $3, $5, $6, $7)}' # formatowanie kolumn
smap -i 2        # quasi-graficzna informacja o wykorzystaniu węzłów

QOS na poszczególnych systemach

QOS - Quality of Service

Topola - qos

[username@hpc ~]$ sacctmgr show qos format=name,MaxWall,Priority,MaxTRESPU%50


   Name   MaxWall  Priority                   MaxTRESPU
---------- ----------- ---------- ---------------------------------------------
  normal           0
    hpc 7-00:00:00    750
  plgrid 7-00:00:00    750
    egi 7-00:00:00    500
   meteo          1500 

Okeanos - qos

okeanos-login1 /home/username> sacctmgr show qos format=name,MaxWall,Priority,MaxTRESPU%50


   Name   MaxWall  Priority                   MaxTRESPU
---------- ----------- ---------- ---------------------------------------------
  normal           0
    hpc 2-00:00:00    750
   ocean 4-00:00:00    1000                   node=1024
ocean-long 7-00:00:00    750                   node=256

RYSY - qos

username@rysy ~ $ sacctmgr show qos format=name,MaxWall,Priority,MaxTRESPU%50


   Name   MaxWall  Priority                   MaxTRESPU
---------- ----------- ---------- ---------------------------------------------
  normal 2-00:00:00    100                    node=2
   limit  06:00:00    100      cpu=8,gres/gpu=1,gres/ve=1,mem=90G
   short  00:15:00   10000
   prio 2-00:00:00   10000
   long 7-00:00:00     1   cpu=8,gres/gpu=1,gres/ve=1,mem=90G,node=1
   none           0                     cpu=0

Skróty:

 • TRES - Trackable RESources. A TRES is a resource that can be tracked for usage or used to enforce limits against

 • PU - Processing Unit.


Last update: July 8, 2020