Warunki korzystania

Warunki korzystania z zasobów ICM

  • Zasoby ICM są otwarte dla środowiska naukowego.

  • Dostęp do zasobów na potrzeby niekomercyjnych badań naukowych i dydaktyki jest nieodpłatny.

  • Prowadzenie obliczeń jest możliwe w ramach utworzonego grantu (lub kilku grantów o różnej tematyce)

  • Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu

  • Kierownik zobowiązany jest w pierwszym kwartale każdego roku do wpisania sprawozdania w bazie grantów.

  • Kierownik, lub w szczególnych przypadkach wskazany przez niego wykonawca grantum zapraszany jest (koszty po stronie ICM) na wyjazdową Sesję Sprawozdawczą Użytkowników.

  • Wszystkie publikacje związane z grantem obliczeniowym powinny być zamieszczane w bazie grantów oraz zawierać następującą informację: Obliczenia zostały wykonane przy wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr ...

Uwaga

Kierownicy zobowiązani są również do utrzymywania w bazie grantów aktualnych adresów e-mail oraz telefonów kontaktowych do siebie oraz współwykonawców grantu.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ