Kto może być użytkownikiem

Użytkownikiem może zostać każdy pracownik i doktorant (przy akceptacji opiekuna naukowego) polskiej wyższej uczelni lub jednostki naukowej. Dostęp do zasobów ICM odbywa się w ramach tzw. grantów obliczeniowych.

Użytkownik może:

  • wystąpić o własny grant obliczeniowy (zostać kierownikiem grantu),
  • zostać współwykonawcą grantu (po zgłoszeniu przez kierownika grantu)
  • założyć grant na potrzeby zajęć dydaktycznych.

Last update: June 16, 2020