Przejdź do treści

Algorytm Source-Target Connectivity

Algorytm ten jest w swojej idei bardzo prosty - znajduje on długość najkrótszej ścieżki w grafie od węzła źródłowego do węzła docelowego (o ile ona istnieje). Wartości predykatów są ignorowane.

Parametrami algorytmu są IRI wierzchołków: źródłowego oraz docelowego. Zwracana jest pojedyncza wartość - liczba całkowita oznaczająca liczbę "przeskoków" (ang. hops) od wierzchołka źródłowego do docelowego.

Odległości w grafie skierowanym

Graf RDF jest grafem skierowanym, więc odległość od wierzchołka A do wierzchołka B nie musi być taka sama, jak w przeciwnym kierunku. Co więcej, ścieżka w jednym kierunku może istnieć, a w przeciwnym - nie.

Sprawdzenie, ile pokoleń dzieli Jezusa od Adama

Przydatne informacje:

 • Pewną niedogodnością jest fakt, że musimy uprzednio znać IRI. Niestety, nie znalazłem sposobu, jak w jednym zapytaniu odnaleźć, a następnie użyć IRI. Potrzeba więc najpierw odnaleźć IRI, zapamiętać je bądź zapisać gdzieś, a następnie wywołać algorytm.
 • Algorytm, którego chcemy użyć to cray:graphAlgorithm.st_connectivity.
 • Interesują nas wyłącznie zależności ntnames:childOf.

Odnalezienie IRI Jezusa oraz Adama

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select ?jesus ?adam where {
  ?jesus rdfs:label ?jesus_name
  filter regex(?jesus_name, "^Jesus$", "")
  ?adam rdfs:label ?adam_name
  filter regex(?adam_name, "Adam", "")
}

Użycie wyrażenia regularnego ^Jesus$ jest konieczne, ponieważ w Biblii wspomniany jest jeszcze Bar-Jezus, a nie o niego nam chodzi.

Uruchomienie algorytmu S-T Connectivity w Cray Graph Engine

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix cray: <http://cray.com/>
prefix ntnames: <http://semanticbible.org/ns/2006/NTNames#>

select * 
where {
  construct {
     ?s ntnames:childOf ?o
  } where {
     ?s ntnames:childOf ?o
  }
  invoke cray:graphAlgorithm.st_connectivity(ntnames:Jesus, ntnames:Adam)
  producing ?nHops
}

Bardzo charakterystyczna jest tutaj kolejność klauzul zagnieżdżonych wewnątrz klauzuli select:

 1. construct
 2. where
 3. invoke
 4. producing

Klauzula where ustawia zmienne, podobnie, jak to się działo w przypadku zwykłych zapytań select ... where.

Klauzula construct określa, w jaki sposób utworzyć graf, wykorzystując zmienne z klauzuli where. To właśnie na tym nowo skonstruowanym, tymczasowym grafie będzie działać wywołany później algorytm grafowy. W tym konkretnym przypadku okrajamy graf tylko do trójek A -> childOf -> B, a więc relacji pokrewieństwa między rodzicem a dzieckiem. Wszystkie inne fakty zostają tutaj pominięte.

Klauzula invoke określa, jaki algorytm powinien zostać wywołany. Widzimy dalej, w jaki sposób zostały do algorytmu przekazane parametry liczbowe.

Wbudowane algorytmy grafowe zwracają dane w formie tabeli, analogicznie, jak zapytanie select. Klauzula producing określa, jak powinny być nazwane kolejne kolumny tej tabeli.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ