Przejdź do treści

Materiały wprowadzające

Do wzięcia udziału w warsztatach konieczne jest zainstalowanie klienta SSH na własnym komputerze oraz upewnienie się, że na własnym komputerze i w sieci lokalnej odblokowane są porty 22 i "indywidualny" port (zawwwyczaj porty 4800-4900), który zostanie rozesłany uczestnikom z mailem potwierdzającym udział w warsztatach.

W celu komfortowego uczestnictwa w warsztatach Uczestnicy powinni ponadto (ale nie muszą):

  • znać podstawy powłoki bash
  • znać podstawy języka Python (podczas warsztatów korzystamy z Jupyter Notebook)

SSH

Uwaga - instalacja SSH jest krytycznie ważna do wzięcia udziału w warsztatach!

SSH (Secure Shell, bezpieczna powłoka) to technika łączenia się dwóch komputerów przy pomocy szyfrowanego połączenia. SSH używamy do połączenia własnego komputera z superkomputerem Rysy. Więcej informacji na temat łączenia się (w tym nazwy użytkowników i hasła) przekażą instruktorzy.

Kilka przydatnych informacji o SSH:

Instalacja SSH na własnym komputerze

Poprawna instalacja SSH na własnym komputerze jest kluczowa dla udanego wzięcia udziału w warsztatach. SSH należy zainstalować jeszcze przed warsztatami. Poniżej znajdują się wskazówki jak to zrobić dla różnych rodzajów systemów operacyjnych. Dużo informacji na ten temat znajduje się także w internecie. W razie problemów z instalacją SSH można także pisać do instruktorów.

Klient SSH na Windows ⅞/10

Jedną z możliwości dostępnych na Windows jest zainstalowanie programu "putty": link do ściągnięcia. Z MSI (‘Windows Installer’) należy wybrać wersję 32-bit albo 64-bit. Aby zweryfikować instalację putty należy otworzyć konsolę cmd.exe (Start -> wyszukanie "cmd.exe") i wpisać putty lub putty.exe. Powinna otworzyć się aplikacja okienkowa. Poniżej znajduje się wygląd konsoli po wpisaniu tej komendy.

Microsoft Windows [Version 10.0.18362.1082]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>putty
# (w tym momencie powinna otworzyc sie aplikacja okienkowa i oznacza to ze tryb tekstowy programu putty dziala)

Uwaga - nie będziemy korzystać z aplikacji okienkowej putty, a jedynie z jej wersji tekstowej (dostępnej w terminalu cmd.exe). Dlatego bardzo ważne jest upewnienie się, że konsola cmd.exe widzi polecenie putty lub putty.exe. Jeżeli po wpisaniu komendy putty lub putty.exe w terminalu cmd.exe nie startuje aplikacja okienkowa, to znaczy że nie działa tryb tekstowy putty. Należy jeszcze raz spróbować zainstalować putty. W razie dalszych problemów należy napisać do instruktorów.

Klient SSH na Linux lub MacOS

Na tych systemach operacyjnych klient SSH jest zazwyczaj zainstalowany od początu. Aby zweryfikować instalację klienta SSH należy na nich otworzyć konsolę np. bash i wpisać ssh. Tak powinien wyglądać rezultat wykonania tej komendy:

$ ssh usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]

Jeśli komunikat wygląda inaczej to należy zainstalować klienta SSH przy pomocy wbudowanego managera pakietów: apt, yum lub brew. W razie dalszych problemów można się kontaktować z instruktorami.

Powłoka systemu Linux/Unix (bash)

Powłoka systemowa (zwana także konsolą lub terminalem) to podstawowy interfejs użytkownika po zalogowaniu się przy pomocy SSH na komputery ICM. Służy do wpisywania komend tekstowych i podstawowej manipulacji systemem operacyjnym, np. przeglądania plików, uruchamiania programów itd. Powłoka, którą używamy na zajęciach nazywa się bash. W trakcie warsztatów znajomość podstaw tej powłoki może okazać się przydatna.

Polecane materiały nt. powłoki bash:

Język Python i Jupyter Notebook

Jupyter Notebook to wygodny sposób na uruchamiania i pisania kodu w języku Python przez aplikację przeglądarkową. Będziemy wykorzystwać go w części praktycznej do manipulacji Trovares xGT. Dlatego przydatne będzie zrozumienie podstaw używania Jupyter Notebook.

Polecane materiały nt. powłoki Jupyter Notebook:

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ