Zasady przyznawania grantów

Wersja Bolo (dyskusja) z dnia 20:06, 16 maj 2006

(różn) ←Older revision | view current revision (różn) | Newer revision→ (różn)

Spis treści

Formularze

Wniosek o grant obliczeniowy w ICM .ps .doc .sxw
Formularz dla użytkownika ICM .ps .doc .sxw

Zasady postępowania

Granty obliczeniowe są przyznawane na podstawie Wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego w ICM przedstawionego przez kierownika projektu.

O grant obliczeniowy może wystąpić każdy pracownik i doktorant polskiej wyższej uczelni i placowki naukowej w imieniu własnym lub zespołu.

Kierownik realizowanego tematu badawczego składa następujące dokumenty:

  • wypełniony Wniosek o grant obliczeniowy w ICM,
  • informacja naukowa o kierowniku projektu (CV, lista publikacji),
  • zwięzły opis projektu z uzasadnieniem wykorzystania do jego realizacji komputerów dużej mocy.
  • formularze użytkowników

Granty obliczeniowe są przydzielane na rok z możliwością przedłużenia. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji grantu jest jednoznaczne z jego przedłużeniem.

Zobowiązania użytkownika ICM

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia raportu z przeprowadzonych obliczeń. O dokładnym terminie (w ostatnim kwartale roku) i trybie sporządzania sprawozdań rozsyłamy wszystkim użytkownikom zawiadomienia.

We wszelkich publikacjach wykorzystujących wyniki uzyskane na komputerach w ICM prosimy umieścić nastepującą informację:

 Obliczenia wykonano w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
 Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr ... .

Prosimy o przysyłanie kopii każdej takiej publikacji do ICM dla celów dokumentacji naukowej.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o granty obliczeniowe w ICM rozpatrywane są na bieżąco. Każdy wniosek jest opiniowany przez recenzentów z Rady Naukowej ICM. Czas oczekiwania na uruchomienie grantu nie przekracza trzech tygodni, o ile wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem prosimy przysyłać na adres:

 dr Anna Psoda
 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 Uniwersytet Warszawski
 Pawińskiego 5A
 02-106 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać: