Zasady przyznawania grantów: Różnice pomiędzy wersjami

(Jak złożyć wniosek o grant obliczeniowy)
 
Linia 52: Linia 52:
 
  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 
  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 
  Uniwersytet Warszawski
 
  Uniwersytet Warszawski
  Pawińskiego 5A
+
  ul. Prosta 69
  02-106 Warszawa
+
  00-838 Warszawa
  
 
Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu kierownik otrzyma informację o otwarciu grantu a użytkownicy - o otwarciu kont.  
 
Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu kierownik otrzyma informację o otwarciu grantu a użytkownicy - o otwarciu kont.  

Aktualna wersja na dzień 18:10, 3 sty 2013

Granty

Spis treści

Zasady korzystania z systemu obslugi grantów obliczeniowych ICM (IcmGrants)

System umożliwia uzupełnianie informacji w toku realizacji grantu:

 • składanie wniosków o granty obliczeniowe w ICM
 • składanie wniosków o otwarcie kont w ICM dla wykonawców grantów
 • uzupełnianie informacji w toku realizacji grantu:
  • wpisywanie danych o publikacjach, referatach na konferencjach etc. wykorzystujących wyniki uzyskane w ramach grantu
  • dodawanie corocznych sprawozdań

Granty obliczeniowe są przyznawane na podstawie Wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego w ICM przedstawionego przez kierownika projektu. Do wygenerowania takiego wniosku należy posłużyć się systemem obslugi grantów obliczeniowych ICM - dostępnym przez stronę www.

O grant obliczeniowy może wystąpić każdy pracownik i doktorant polskiej wyższej uczelni i placowki naukowej w imieniu własnym lub zespołu.

Jak przygotować wniosek o grant obliczeniowy

Aby złożyć wniosek o grant obliczeniowy należy:

 • Wejść na stronę systemu IcmGrants: https://granty.icm.edu.pl/IcmGrants
  (Uwaga: przy pierwszym wejściu na stronę pojawi się ostrzeżenie dotyczące nieznanego certyfikatu. Należy zaakceptować stosowny wyjątek.)
 • Jeżeli nie korzystaliśmy do tej pory z bazy ani nie mamy konta w ICM, należy zarejestrować się w systemie:
  • klikamy na "Zarejestruj się" w menu
  • wypełniamy formularz rejestracji zgodnie ze wskazówkami (pola Telefon i Fax są opcjonalne)
  • po kliknieciu OK system wysle na podany adres e-mail z hasłem
  • po otrzymaniu e-maila wracamy na stronę główną i logujemy się naszym adresem e-mail i otrzymanym hasłem
  • Uwaga: zarejestrowanie się w systemie NIE JEST równoważne z otwarciem konta w ICM
 • Osoby mające już konta w ICM logują się do systemu swoim loginem i hasłem.
 • Możemy teraz przejść do zakładki "Utwórz grant" w menu.
  • Wypełniamy formularz grantu, w szczególności jego streszczenie będące podstawą do decyzji o przyznaniu grantu.

Po kliknięciu przycisku "Zatwierdź dane" przechodzimy do strony umożliwiającej dodanie pełnego opisu wniosku oraz cv kierownika grantu (pliki tekstowe, pdf lub doc) oraz utworzenie listy uczestników grantu.

  • Jeżeli przewidujemy udział w grancie osoby mającej już konto w ICM, wystarczy wybrać przycisk "dodaj istniejacego uzytkownika do grantu" i wybrać z listy jego nazwisko.
  • Dodanie nowego użytkownika wymaga wpisania jego danych do formularza otwieranego przyciskiem "dodaj uzytkownika do grantu", kliknęcia "zatwierdź dane" oraz wydrukowania pliku PDF dostępnego pod przyciskiem "Wyświetl Pdf zgłoszenia użytkownika". Podpisany wydruk należy dołączyć do formularza grantu.
  • Uwaga: jeżeli kierownik projektu przewiduje osobisty udział w realizacji grantu i korzystanie z zasobów obliczeniowych, powinien wpisać się na listę realizatorów wypełniając w razie potrzeby formularz użytkownika
  • Po wprowadzeniu danych wszystkich przewidywanych uczestników pobieramy formularz grantu PDF przyciskiem "Wyświetl Pdf zgłoszenia grantu"

Jak złożyć wniosek o grant obliczeniowy

Podpisany przez kierownika grantu wydruk formularza wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego, podpisane przez wykonawców formularze użytkowników oraz dokumenty uzupełniające:

 • informacja naukowa o kierowniku projektu (CV, lista publikacji),
 • opis projektu z uzasadnieniem wykorzystania do jego realizacji komputerów dużej mocy.

Przesyłamy na adres:

Kerstin Kantiem
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu kierownik otrzyma informację o otwarciu grantu a użytkownicy - o otwarciu kont.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Zobowiązania użytkownika ICM

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia raportu z przeprowadzonych obliczeń. O dokładnym terminie (w ostatnim kwartale roku) i trybie sporządzania sprawozdań rozsyłamy wszystkim użytkownikom zawiadomienia.

We wszelkich publikacjach wykorzystujących wyniki uzyskane na komputerach w ICM prosimy umieścić nastepującą informację:

 Obliczenia wykonano w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
 Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr ... .

Prosimy o przysyłanie kopii każdej takiej publikacji do ICM dla celów dokumentacji naukowej.