Przechowywanie danych

Wersja Mszpindl (dyskusja | wkład) z dnia 12:17, 30 wrz 2019

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Spis treści

Najważniejsze katalogi użytkownika

Katalog domowy dla użytkowników systemu hydra i topola

Katalog domowy użytkownika na maszynie hpc.icm.edu.pl jest jednocześnie katalogiem domowym dla zadań liczonych na maszynie hydra. Dodatkowo, użytkownicy pracujący na maszynach nostromo i okeanos widzą ten katalog w lokalizacji /icm/home/nazwa_konta.

Początkowy limit miejsca (quota): 100GB.

Wspólny katalog tymczasowy

Widoczny na większości maszyn w lokalizacji /icm/tmp.

Początkowy limit miejsca (quota): 1000GB.

Zasady korzystania

Error.png Nie wolno wykorzystywać katalogu domowego do intensywnego zapisu i odczytu plików tymczasowych generowanych w trakcie obliczeń ,o ile informacje widoczne podczas logowania nie mówią inaczej. Do tego celu na każdym systemie obliczeniowym przeznaczone są katalogi tymczasowe. Ich lokalizacja opisana jest na stronach poszczególnych maszyn.


Podsumowanie dostępnych zasobów

Poniższa tabelka podsumowuje dostępne w infrastrukturze ICM zasoby służące przechowywaniu danych.

Dostęp z hpc.icm.edu.pl widoczne na: pod ścieżką: quota: limit plików: backup:
/icm/home topola /icm/home 100GB 140000 nie
/icm/tmp wszędzie /icm/tmp 1000GB 300000 nie
/lu/topola/temp/ topola /lu/topola/temp - nie
/lustre/tetyda/home/ okeanos /lu/topola/temp - nie