Zakładanie konta


Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
 • Zakładanie konta
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Rejestracja użytkownika

Konto użytkownika zakładane jest po rejestracji w bazie grantów https://granty.icm.edu.pl/.

Uwaga: przy pierwszym wejściu na stronę może pojawić się ostrzeżenie dotyczące nieznanego certyfikatu. Należy zaakceptować stosowny wyjątek.

 1. Po wejściu w zakładkę Zarejestruj się, w pasku Menu z lewej strony, wypełniamy kolejne pola formularza
  Rejestracja użytkownika
  • Wybieramy z rozwijanej listy Instytucję naukową/Jednostkę naukową.
   Jeśli jednostki naukowej użytkownika nie ma na liście rozwijanej, należy ją dodać do bazy wybierając opcję Dodaj instytucję/jednostkę. Wykonuje się to w dwóch krokach: w pierwszej kolejności dodaje się instytucję główną np. Uniwersytet Warszawski, a potem jednostkę w instytucji np. Wydział Geologii. Dodanie jednostki wykonujemy wybierając najpierw z listy dodaną przed chwilą instytucję główną oraz opcję dodaj jednostkę do instytucji.
  • Telefon - istotne jest wprowadzanie aktualnego kontaktu do użytkownika
  • Login - przy pierwszym logowaniu do bazy należy wprowadzić adres e-mail użytkownika np.imienazwisko@domena_uczelni.
   Na podany adres mailowy, od razu po zakończeniu rejestracji, wysyłane jest hasło z dostępem do bazy grantów.
   Uwaga:Jeśli mail z hasłem nie przyszedł w przeciągu 15 minut, sprawdź w pierwszej kolejności czy nie znalazł się w katalogu SPAM Twojego konta.
Exclamation.png Ze względu na trwające prace administracyjne, w chwili obecnej hasła nie są wysyłane automatycznie. Po rejestracji prosimy w związku z tym o przesłanie maila na adres pomoc@icm.edu.pl. Za utrudnienia przepraszamy.
 1. Rejestracja w systemie NIE JEST równoważna z otwarciem konta w ICM.
 2. Po otrzymaniu maila logujemy się ponownie do bazy grantów adresem mailowym i otrzymanym hasłem.
 3. Zakładamy grant obliczeniowy zgodnie z informacją Jak przygotować wniosek o grant obliczeniowy
  Warunkiem koniecznym otwarcia konta w ICM jest posiadanie grantu obliczeniowego.
 4. W zakładce Uzyskaj konto ICM (zostań realizatorem grantu), wybierz numer ID grantu oraz zaproponuj swój login.
  Proponowany login będzie służył równocześnie jako login: do bazy grantów, na maszyny ICM oraz adres poczty mailowej.
  Login powinien się składać z max 8 znaków, tylko małych liter alfabetu łacińskiego lub cyfr, pierwszym znakiem musi być litera, nie należy używać znaków przestankowych np. ,._!?
  Sugerujemy aby loginy były pochodnymi od nazwiska i imienia użytkownika np. jkowalski (pierwsza litera imienia oraz nazwisko).

Aktywacja konta

Aktywacja konta nastąpi równocześnie z uruchomieniem grantu obliczeniowego.

Użyteczne komendy dotyczące konta

Po zalogowaniu, użytkownik możne uzyskać podstawowe dane o swoim koncie używając kilku poniższych komend:

 • finger - udostępnia podstawowe dane o użytkowniku (z wyjątkiem informacji o poczcie elektronicznej),
 • id - udostępnia dane o użytkowniku, jego uid, gid i nazwy grup do których należy,
 • groups - udostępnia listę grup, do których należy użytkownik,
 • limit - limity nałożone na procesy użytkownika,
 • getent group | grep numer grantu - informacje o wszystkich użytkownikach którzy uzyskali dostęp grupy/grantu (zamiast numer grantu nalezy podać np.G54-0,
 • ls - informacje o plikach w katalogu użytkownika.