Wprowadzenie do obliczeń wielkoskalowych na systemie Okeanos (Cray XC40)

Szkolenie
Regulamin szkoleń
Temat: Wprowadzenie do obliczeń wielkoskalowych na systemie Okeanos (Cray XC40)
Prowadzący: Maciej Szpindler, Maciej Marchwiany, Joanna Jędraszczyk
Termin: 21.VI.2016 (9:30-15:30)
Poprzednie terminy: -
Miejsce: ICM, ul. Pawińskiego 5A, Warszawa, piętro V, sala seminaryjna
Odpłatność: bezpłatne
Kontakt: Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska
Lista wszystkich szkoleń

Szkolenie "Wprowadzenie do obliczeń wielkoskalowych na systemie Okeanos (Cray XC40)" jest skierowane do aplikujących w konkursie na dostęp do superkomputera Okeanos. Pierwszeństwo przy rejestracji ma pierwszy użytkownik z danego grantu, pozostałe zainteresowane osoby w miarę wolnych miejsc.

Wymagania wstępne:

 • znajomość podstaw pracy w systemie Linux
 • laptop (będzie on niezbędny do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach)


Język szkolenia: polski

Czas trwania kursu: godz. 9:30-15:30

Program szkolenia:


1. Wprowadzenie i przywitanie

2. Architektura systemu Okeanos

3. Zasady dostępu

4. Prowadzenie grantów obliczeniowych

5. Uruchamianie obliczeń

 a. Podstawowe komendy SLURM
 b. Uruchamianie zadań MPI, OpenMP, MPI+OpenMP
 c. Przypisanie procesów/wątków do procesorów/rdzeni/wątków
 d. Ćwiczenia


6. Środowisko obliczeniowe

 a. Narzędzie module i sposób użycia
 b. Dostępne kompilatory i języki programowania
 c. Przydatne opcje kompilatora
 d. Dostępne biblioteki
 e. Ćwiczenia


7. Przykładowe zadania obliczeniowe

8. Podsumowanie