Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

Szkolenie
Regulamin szkoleń
Temat: Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM
Prowadzący: Michał Hermanowicz, Maciej Marchwiany, Maciej Szpindler
Termin: 15.XI.2019 (10:00-15:30)
Poprzednie terminy: 3.X.2012
Miejsce: ICM, ul. Kupiecka 32, Warszawa, piętro 1, hol
Odpłatność: bezpłatne
Kontakt: Joanna Jędraszczyk
Lista wszystkich szkoleń

Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Opis sieci ICM UW
  • Opis maszyn
   Topola
   Okeanos
   Rysy
   System wektorowy
  • Logowanie
  • Kopiowanie danych
  • Podstawy pracy w Linuxie
   Nawigacja w systemie plików
   Edycja plików
   Moduły środowiskowe (Modules)
 3. Praca ze SLURM
  • Terminologia
  • Podstawowe komendy
  • Przykład – stan kolejki
  • Skrypt kolejkowy – podstawowy:
   Topola
   Okeanos
  • Przykład uruchamiania zadania – podstawy:
   Topola
   Okeanos
  • Tryb interaktywny i prealokacja
  • Przykłady
 4. Tworzenie własnego środowiska obliczeń - Python i VirtualEnv
 5. Tworzenie własnego środowiska obliczeń- kontenery Singularity
 6. Inne środowiska pracy z zasobami ICM UW
 7. Pytania


Wymagania wstępne: Prosimy o uczestnictwo z własnymi laptopami.

Czas trwania kursu: godz. 10.00 - 15.30


Zgłoszenia: https://forms.gle/EA5r8n7LUBQQ8WGP6