Warunki korzystania

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne
  • Zasoby ICM są otwarte dla środowiska naukowego.
  • Dostęp do zasobów na potrzeby niekomercyjnych badań naukowych i dydaktyki jest nieodpłatny.
  • Prowadzenie obliczeń jest możliwe w ramach utworzonego grantu (lub kilku grantów o różnej tematyce)
  • Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
  • Kierownik zobowiązany jest w pierwszym kwartale każdego roku do wpisania sprawozdania w bazie grantów.
  • Kierownik, lub w szczególnych przypadkach, wskazany przez niego wykonawca grantu zapraszany jest (koszty po stronie ICM) na wyjazdową Sesję Sprawozdawczą Użytkowników.
  • Wszystkie publikacje związane z grantem obliczeniowym powinny być zamieszczane w bazie grantów oraz zawierać następującą informację:

Obliczenia zostały wykonane przy wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu obliczeniowego nr ... .

lub

This research was carried out with the support of the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling (ICM) University of Warsaw under grant no ....


Error.png Kierownicy zobowiązani są również do utrzymywania w bazie grantów aktualnych adresów mailowych oraz telefonów kontaktowych do siebie oraz współwykonawców grantu".