Wannier90

Wannier90 wannier.org Na licencji: na licencji::GNU Lista aplikacji

Pakiet Wannier90 umożliwia prowadzenie obliczeń własności materiałowych ale układów krystalicznych przy wykorzystaniu. Pozwala na obliczanie:

  • całkowicie zlokalizowanych funkcji Wanniera,
  • gęstości stanów,
  • właściwości fazy Berry,
  • transportu balistycznego,
  • transportu Boltzmannowskiego

Całkowicie zlokalizowane funkcje Wanniera (MLWF) są wyznaczane przy używając metody Marzari'a i Vanderbilta (MV). Dla splątanych pasm energetycznych stosowana jest metoda Souza, Marzari'a i Vanderbilta (SMV). Kod został zrównoleglony za pomocą MPI.


Dostępne instalacje