VASP

VASP VASP - GROUP Na licencji: komercyjna
konieczna własna licencja użytkownika
Lista aplikacji


VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package) jest bardzo efektywnym kodem do obliczeń ab-initio własności kryształów w ramach przybliżenia funkcjonału gęstości elektronowej (DFT) i metody pseudopotenjału. Oprogramowanie to wykorzystuje bazę fal płaskich i metodę PAW (Projector Augmented Waves), która w porównaniu z konkurencyjnymi podejściami pozwala na znaczną redukcję liczby wykorzystywanych funkcji bazowych przy zachowaniu wysokiej dokładności. VASP pozwala na realizację typowych przy podejściu ab-initio zadań takich, jak obliczanie struktury pasmowej, własności magnetycznych, optymalnej geometrii komórki elementarnej, realizację dynamiki molekularnej i wiele innych.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji do pakietu udostępnionej przez jego twórców na stronach www.

Osoby, które posiadają własną licencję i chciałyby uzyskać dostęp do pakietu na komputerach ICM, prosimy o kontakt.

Uwaga! VASP jest dostępny w ICM tylko dla posiadaczy własnej licencji. ICM nie posiada licencji krajowej na to oprogramowanie. Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji odsyłamy na stronę domową pakietu VASP. Inną możliwością jest skorzystanie z pakietu MedeA, zawierającego pakiet Vasp, dostępnego lokalnie w naszym laboratorium użytkowników.Skrypt kolejkowy dla systemu kolejkowego SLURM

#!/bin/bash -l
#SBATCH -J VASP_TEST
#SBATCH -N 1 
#SBATCH --ntasks-per-node 12
#SBATCH --mem 5000
#SBATCH --time=20:00:00 
#SBATCH -A GXX-YY
#SBATCH -p hydra
#SBATCH -C westmere 
#SBATCH --output="job.out" 
#SBATCH --mail-type=ALL 
#SBATCH --mail-user=user@email.domain

module load vasp/5.3.3-mkl 
mpirun vaspDostępne instalacje

 • Hydra
  • vasp/5.2.12
  • vasp/5.2.12-mkl
  • vasp/5.3.3
  • vasp/5.3.3-mkl
  • vasp/5.3.3-neb-mkl
  • vasp/5.3.3-noncollinear-mkl
 • Topola
  • vasp/4.6
  • vasp/5.3.3-mkl
  • vasp/5.3.3-neb-mkl
  • vasp/5.3.3-noncollinear-mkl
  • vasp/5.4.1
  • vasp/5.4.1_VTST
  • vasp/5.4.1_wannier
  • vasp/5.4.4
  • vasp/5.4.4_optics
  • vasp/5.4.4_wannier
 • Okeanos
  • vasp/4.6.1
  • vasp/5.2.12
  • vasp/5.4.1
  • vasp/5.4.1_p2
  • vasp/5.4.1_p3
  • vasp/5.4.4
  • vasp/5.4.4_optics