Usługa zdalnej wizualizacji

Co to jest?

Remotevis jest usługą polegającą na udostępnieniu użytkownikom maszyn wirtualnych na serwerze wizualizacyjnym. Maszyny wirtualne przeznaczone są do interaktywnej pracy zdalnej, ich zaletą jest duża ilość dostępnej pamięci RAM oraz mocne karty graficzne.

Kiedy warto skorzystać z tej usługi?

Typowa sytuacja, kiedy warto skorzystać z usługi remotevis, jest związana z potrzebą wykonania wizualizacji lub interaktywnej analizy wizualnej danych wymagającej dużej ilości pamięci RAM (30-120GB w zależności od maszyny). Szczególnie użytkownicy KDM ICM mogą łatwo skorzystać z remotevis, jeśli dane do wizualizacji (np. wyniki symulacji numerycznych) znajdują się już na zasobach dyskowych ICM.

Zainstalowane pakiety do wizualizacji naukowej

Maszyny wirtualne dostępne w ramach usługi mają zainstalowane następujące oprogramowanie wizualizacyjne.

1. VisNow - oprogramowanie wizualizacyjne rozwijane W ICM UW http://visnow.icm.edu.pl

2. ParaView http://www.paraview.org/Wiki/ParaView

Jak to zrobić?

Jeśli użytkownik korzysta z komputera-klienta poza siecią wewnętrzną ICM konieczne jest skorzystanie z ICM-owego VPN-u (virtual private network). Dodatkowo, w przypadku dostępu do maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym linux, użytkownik musi mieć konto LDAP w ICM-ie.

Aby utworzyć interaktywną sesję na maszynie wirtualnej i połączyć się z tą sesją, należy skorzystać z portalu dostępowego pod adressem http://remotevis.icm.edu.pl. Na ten portal można się zalogować używając konta LDAP.

Image1.png

Aby uzyskać połączenie z sesją trzeba mieć zainstalowane na komputerze-kliencie oprogramowanie NICE DCV Endstation, które można pobrać ze strony http://www.nice-software.com/download/nice-dcv-2016

Po zalogowaniu na portal w przeglądarce internetowej użytkownik widzi po lewej strone kolumnę Services. W tej kolumnie wyróżnione jest menu Monitor i menu Interactive Services.

W menu Interactive Services znajdują się cztery rodzaje możliwych sesji interaktywnych

  • Linux Desktop Power User
  • Windows Desktop Power User
  • Linux Desktop Basic User
  • Windows Desktop Basic User

Image2.png

Sesje Power od Basic różnią się ilością zasobów, które są do dyspozycji użtkownika. W przypadku sesji linuxowych w wariancie Power na jedną sesję przypada ok. 60GB pamięci RAM, a w wariancie Basic, ok. 30GB. Aby rozpocząć nową sesję wybranego rodzaju, należy kliknąć odpowiednią pozycję w menu Interactive Services. Po kliknięciu przeglądarka pobiera plik sesji, który należy otworzyć w aplikacji NICE DCV Endstation.

Image3 2.png

Następnie interaktywne połączenie z nowoutworzoną sesją jest ustanawiane automatycznie i pojawia się obszar roboczy.

Image4.png

Jeśli użytkownik chce się połączyć z wcześniej utworzoną sesją, to powinien kliknąć pozycję Sessions w menu Monitor.

Image3.png

W portalu dostępowym pojawią się ikony uruchomionych sesji użytkownika. Po kliknięciu znacznika ">" przy oknie sesji rozwijane jest menu dotyczące danej sesji. To menu umożliwia między innymi zakończenie sesji.

Image5.png

Aby połączyć się z wcześniej uruchomioną sesją, należy kliknąć ikonę wybranej sesji. Pobrany zostanie plik sesji, który należy otworzyć w aplikacji NICE DCV Endstation. Następnie interaktywne połączenie z wybraną sesją jest ustanawiane automatycznie.

Dodatkowo, w menu Monitor występuje kategoria Hosts. Po kliknieciu tej pozycji wyświetlane są ikony maszyn wirtualnych zawierające informacje, o tym ile sesji jest uruchomionych na danej maszynie wirtualnej, oraz o obciązeniu pamięci oraz procesora.

Image6.png

Istnieją dwie kategorie maszyn wirtualnych do wyboru w prawym oknie portalu dostępowego: openlava (maszyny wirtualne z linuxem), neutro (maszyny wirtualne z windowsem).

Obsługa okna sesji

Po tym jak aplikacja NICE DCV Endstation połączy komputer-klient z sesją na zdalnej maszynie wirtualnej, użytkownik może dostosować do swoich potrzeb parametry tego połączenia. Jeden zestaw ustawień jest dostępny po naciśnięciu Ctrl+Shift+F9.

Image7.png

Zalecaną opcją jest Resize server to viewer size - w typowym przypadku ta opcja zapewnia optymalną rozdzielczość okna sesji dla trybu pełnoekranowego Odrębne menu, wysuwające się po najechaniu myszką, znajduje się na górze okna sesji. Umożliwia ono m. in. przejście w tryb pełnoekranowy oraz zakończenie połączenia z sesją (sama sesja nie zostaje zakończona).