Uruchamianie i optymalizacja kodow na halo2

Szkolenie
Regulamin szkoleń
Temat: tytuł:=Uruchamianie i optymalizacja kodów na halo2
Prowadzący: prowadzone przez::Maciej Marchwiany, prowadzone przez::Maciej Szpindler
Termin: 9 II 2011 (9-15)
Poprzednie terminy: nowe szkolenie
Miejsce: ICM, Żwirki i Wigury 93, sala 3085

http://www.icm.edu.pl/kdm.static/mapki/

Kontakt: Katarzyna Kulczycka
Opłata za szkolenie
Procedura dokonywania płatności
Użytkownicy ICM: nieodpłatnie
Studenci oraz doktoranci: 0 zł
Pozostali pracownicy
akademiccy i pracownicy
instytutów PAN:
0 zł
Pozostali uczestnicy: 0 zł
Wpłaty
Wpłaty prosimy dokonywać na konto
Bank Millennium SA
59 1160 2202 0000 0000 6084 9685
po otrzymaniu maila potwierdzającego
rezerwację miejsca na szkoleniu.
Lista wszystkich szkoleń
POWIEW: Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki

Szkolenie dotyczy uruchamiania oraz optymalizacji programów i aplikacji naukowych na komputerze dotyczy::halo2, a także ogólniej optymalizacji i dobrych praktyk obliczeń równoległych na klastrach obliczeniowych w architekturze x86. W czasie szkolenia omówimy szczegółowo sposoby uruchamiania programów na klastrze obliczeniowym halo2 oraz omówimy metody programowania i optymalizacji kodów obliczeniowych na architekturze x86.

Program szkolenia

 1. Wstęp - architektura, organizacja węzłów obliczeniowych, filesystemy.
 2. Środowisko użytkownika, modules.
 3. System kolejkowy, kolejki, komendy i skrypty PBS.
 4. Procesor, optymalizacje kompilatora.
 5. Organizacja pamięci, NUMA, OpenMP, auto-zrównoleglanie, przydział pamięci.
  1. Programowanie w modelu z pamięcią współdzieloną.
 6. MPI, operacje I/O.
  1. Programowanie w modelu z pamięcią rozproszoną.
 7. MPI + OpenMP.
 8. Zaawansowana optymalizacja.
  1. Optymalizacje kompilatora, profile-feedback.
  2. Ręczny profiling: gprof wieloprocesowy, pgprof.
 9. Biblioteki: ACML, GotoBLAS, FFTW.


Wymagania wstępne: -

Linki:

Czas trwania kursu: godz. 9.00 - 15.00

Zgłoszenia: szkolenia.at.icm.edu.pl

Slajdy: PDF

Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu POWIEW