Użytkownik i kilka grantów obliczeniowych

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Użytkownik może posiadać kilka grantów obliczeniowych, z których każdy dotyczy innej tematyki badawczej lub rozwijania szczególnego tematu w zakresie prowadzonych dotychczas obliczeń.

Nowy grant otwiera się w w bazie grantów, w zakładce Utwórz grant. Dalsze kroki są identyczne jak przy otwieraniu pierwszego grantu