Użyteczne polecenia

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne


Zmiana klucza RSA

Zależnie od używanego oprogramowania, przy próbie połączenia otrzymają Państwo ostrzeżenie o zmianie klucza RSA. W przypadku pytania należy zaakceptować nowy klucz zwracając uwagę czy jest to klucz typu RSA.

Jeżeli nawiązanie połączenia jest niemożliwe lub powtarza się komunikat ostrzegający o zmianie klucza, należy samodzielnie usunąć zapis starego klucza ze swojego komputera w następujący sposób:

1. System Windows + Putty (klient ssh): Należy uruchomić program 'regedit' (systemowa aplikacja w Windows). Następnie w panelu po lewej stronie wyszukać w drzewie wpis:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\SshHostKeys

i w oknie po prawej stronie odszukać wiersz zawierający nazwę 'login.icm.edu.pl' lub 'hpc.icm.edu.pl', a następnie go usunąć.

2. System Linux: Aby usunąć stary klucz wykonujemy w terminalu komendę:

ssh-keygen -f $HOME/.ssh/known_hosts -R hpc.icm.edu.pl


Kopiowanie

Kopiowanie plików
Do kopiowania plików używa się komendy cp: cp kopiowany_pilk ścieżka_docelowa
Kopiowanie katalogów
Katalogi można kopiować komendą cp z opcją -r:
cp -r katalog ścieżka_decelowa
Podczas kopiowania można używać uogólnionych nazw z *:
* – wszystkie pliki/katalogi
*.roz – wszystkie pliki z rozszerzeniem .roz
a* – wszystkie pliki/katalogi zaczynające się od a

Kończenie pracy

Po skończeniu pracy należy się wylogować poleceniem exit lub logout lub kombinacją klawiszy Ctrl+D.

Przydatne komendy (system Linux)

 • Logowanie do ICM: slogin username@login.icm.edu.pl
 • Logowanie do ICM: ssh username@login.icm.edu.pl
 • sprawdzenie dostępnego miejsca w katalogu użytkownika quota -v login_uzytkownika
 • Kopiowanie pliku do ICM: scp -C -p plik.tar.gz username@login.icm.edu.pl:.
 • Kopiowanie pliku z ICM: scp -C -p username@login.icm.edu.pl:plik.tar.gz .
 • Kopiowanie zawartości katalogu do ICM: scp -r -C -p katalog username@login.icm.edu.pl:katalog
 • Kopiowanie zawartości katalogu z ICM: scp -r -C -p username@login.icm.edu.pl:katalog .

Uwagi

 • -C - włącza kompresję (w przypadku pliku skompresowanego nie ma to sensu)
 • -p - zachowuje oryginalną datę stworzenia pliku
 • -r - kopiowanie całego podkatalogu
 • -v - verbose, przydatna, jeśli nie udaje nam się połączyć
 • swój katalog domowy można zastąpić przez znak ~
 • nie podanie ścieżki spowoduje wgrywanie plików względem katalogu domowego.

Zmiana hasła

Komputery KDM mają lokalne kopie kont użytkowników. Pozostałe komputery korzystają z centralnej bazy kont LDAP. Zmiana haseł:

 • delta: /local/bin/passwd
 • maszyny KDM: passwd

Kopiowanie plików z/do ICMu

Do kopiowanie plików w maszyn ICM lub na nie służy komenda scp (pod LInuxem) lub darmowa aplikacja WinScp (pod Windowsem).

Szczegóły można znaleźć na stronie: Kopiowanie danych

Kopiowanie plików pomiędzy maszynami

Aby przegrać pliki pomiędzy maszynami korzystamy z polecenia scp. Składnia jest taka jak przy zwykłym kopiowaniu (cp).

Szczegóły można znaleźć na stronie: Kopiowanie danych