Wyniki skalowaności aplikacji na systemie Okeanos (Cray XC40)


Spis treści

Wprowadzenie

Strona ta opisuje wyniki wydajności i skalowalności uzyskane na systemie Okeanos przez studentów kierunku Inżynieria Obliczeniowa. Pomiary wykonane zostały w ramach wykładu "Współczesne systemy obliczeniowe, bazodanowe i sieciowe" w trakcie semestru zimowego oraz letniego roku akademickiego 2016/2017.

Autorami przedstawionych wyników są:

  • Zbigniew Jankowski
  • Aleksandra Kardaś
  • Izabela Kaczmarek
  • Mateusz Marczykowski
  • Jan Piotrowski
  • Barbara Rozwałka
  • Robert Sitarski

NWCHEM

W przypadku oprogramowania NWChem skorzystano z benchmarków dostępnych na stronie oprogramowania pod adresem: http://www.nwchem-sw.org/index.php/Benchmarks.

Raport skalowalności testu Parallel performance of the CR-EOMCCSD(T) method (triples part): pdf

Raport skalowalności testu C240 Buckyball: pdf

FLUENT

W przypadku oprogramowania ANSYS Fluent skorzystano z benchmarku Truck_111m dostępnego w ramach dystrybucji oprogramowania.

Raport skalowalności FLUENT: pdf

NAMD

W przypadku oprogramowania NAMD skorzystano z benchmarków dostępnych w ramach Unified European Applications Benchmark Suite (http://www.prace-ri.eu/ueabs/).

Raport skalowalności NAMD: pdf

VASP

W przypadku oprogramowania VASP skorzystano z benchmarku przygotowanego przez dr Jacka Piechotę, którego wyniki opisywane były już wcześniej, m.in. w następujących opracowaniach:

  • Best Practice Guide – IBM – Power 775, http://www.prace-ri.eu/best-practice-guide-ibm-power-775-html/
  • "Efficiency analysis of Intel and AMD x86_64 architectures for ab initio calculations: a case study of VASP", Vladimir Stegailov and Vyaceslav Vecher, Russian SuperComputing Days, September 25-26, 2017, Moscow

Raport skalowalności VASP: pdf

GROMACS

W przypadku oprogramowania GROMACS skorzystano z benchmarków dostępnych w ramach Unified European Applications Benchmark Suite (http://www.prace-ri.eu/ueabs/).

Raport skalowalności GROMACS: pdf

Quantum Espresso

W przypadku oprogramowania Quantum Espresso skorzystano z benchmarków dostępnych w ramach Unified European Applications Benchmark Suite (http://www.prace-ri.eu/ueabs/).

Raport skalowalności Quantum Espresso: pdf