Sire

Sire siremol.org Na licencji: na licencji::GPL Lista aplikacji

Sire jest darmowym, otwartym framework do wielo-skalowych symulacji molekularnych, napisanym z myślą o szybkim testowaniu i rozwijaniu nowych algorytmów modelowania molekularnego i przewidywanie wlasności molekuł. Pakiet jest zbudowany w formie zbioru bibliotek dla C++/Pythona umożliwiających łatwe budowanie wieloprocesorowych aplikacji.


Dostępne instalacje