Rekomendacje oprogramowania

W tabeli podane zostały ogólne informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na serwerach ICM. W przypadku oprogramowania dostępnego na kilku systemach, kolorem zielonym oznaczono system, który wskazany jest jako pierwszy wybór użytkownika.

Szersze informacje o dostępnym oprogramowaniu można znaleźć na osobnej stronie.

W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania oraz aktualizacji istniejących pakietów, prosimy pisać na adres pomoc@icm.edu.pl

Oprogramowanie Nostromo Boreasz Hydra Halo2 Notos
Obliczenia materiałowe:
Affinity +
ABINIT + +
Accelrys +
CPMD + + + +
Medea +
Siesta + + +
VASP + + + +
Meep +
Nmag
Wien2K
Dynamika płynów i obliczenia inżynierskie:
ANSYS +
Abaqus + +
FLUENT + + +
Nastran/Patran +
OpenFOAM + +
Palabos +
Pakiety matematyczne:
FreeFEM++ +
MATLAB + +
Maple +
Mathematica + +
Octave +
Scilab +
Chemia kwantowa:
Dalton + +
Gamess + + +
Gaussian +
Quantum Espresso + + +
Schroedinger + +
Turbomole +
Crystal +
Molpro
Cfour
NWchem
Mopac
Oprogramowanie biomolekularne i bioinformatyczne:
Amber + + + +
NAMD + + +
Neuron + + +
Rosetta + +
Tripos +
Gromacs + + + + +
Lammps + + +
CP2K + + + +
Autodock
Blast
Clustal
NEST + +
Desmond +
Wizualizacja i analiza danych:
R + +
Povray +
ParaView +
Kosmologia:
Gadget + + +