Przyznawane zasoby

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Zadania obliczeniowe uruchamiane są przez tzw. systemy kolejkowe, które zapewniają sprawiedliwy podział zasobów pomiędzy użytkowników. Generalną zasadą przydziału czasu jest pierwszeństwo dla osób, które dotychczas najmniej korzystały z konkretnej maszyny.

Jednocześnie, każda z maszyn ma ustalone limity dotyczące maksymalnej liczby zadań uruchomionych jednocześnie, maksymalnej wielkości zadania itp. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych systemów.