Projekt G29-3


GrantyInformacje o projekcie

 • Numer: G29-3
 • Tytuł: Badania struktury elektronowej i fononowej dla nowych fluorków Ag(II), wodorków polinarnych oraz pochodnych MgB2
 • Kierownik: dr hab. Wojciech Grochala (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • Data otwarcia: 2005-09-23

Lista realizatorów

 • dr Wojciech Grochala (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Jaroń (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • student Dominik Kurzydłowski (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze)
 • Karol Fijałkowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Michałowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Andrew James Churchard (Uniwersity of York, England)
 • student Krzysztof Dymkowski (MISMAP UW)
 • mgr Radostina Genova ()
 • mgr Przemysław Malinowski (Wydział Chemii UW)
 • student Juliusz Stasiewicz (UW)

Streszczenie

Ostatnio dokonały się dwa przełomy w dziedzinie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: odkryto bezoporowy transport prądu elektrycznego w MgB2 oraz zaproponowano nową klasę materiałów opartych o domieszkowane dziurowo fluorki srebra. W obecnym projekcie chcielibyśmy obliczyć strukturę pasmową elektronową i oscylacyjną dla kilku znanych i kilku niedawno zsyntetyzowanych fluorków Ag(II), dla hipotetycznych rodzin nowych nadprzewodników wodorkowych, oraz odmian MgB2, domieszkowanych poprzez podstawienia izoelektronowe. Chcemy również wyznaczyć teoretyczny limit ciśnieniowej metalizacji niektórych fluorków Ag, takich jak np.: binarny AgF2. Nasze rezultaty powinny pomóc zaprojektować i zsyntezować nowy nadprzewodnik wysokotemperaturowy o bardzo precyzyjnie dobranym składzie chemicznym.

Lista publikacji

 • Superconductivity: Small Steps Towards the �Grand Unification�, WOJCIECH GROCHALA, J. Molec. Model., 2005, 11(4-5), (323-329)
 • How do electrons travel in unusual metallic fluorides of Ag2+?, Jaron T, Grochala W, Hoffmann R, PHYS STAT SOL B, 2005, 242(1), (R1-R3)
 • Prediction of Superconductivity in SiH4 at High Pressure � En Route to �Metallic Hydrogen�, Feng J, Grochala W, Jaron T, Hoffmann R, Bergara A, Ashcroft NW, PHYS REV LETT, 2005, 96(1), (017006)
 • Pressure Induced Metallization of Germane, Martinez-Canales M, Bergara A, Feng J and Grochala W, J PHYS CHEM SOLIDS, 2005, 67(9-10), (2095-2099)
 • Prediction of Thermodynamic Stability and Electronic Structure of Novel Ternary Lanthanide Hydrides, Jaron T, Grochala W, Hoffmann R, J MATER CHEM, 2005, 16(12), (1154-1160)
 • Small changes, big consequences , Grochala W, NATURE MATER, 2006, 5(7), (513-514)
 • Plasticity of the coordination sphere of Ag2+, Grochala W, PHYS STAT SOL B, 2006, 243(11), (R81-R83)
 • Similarities and differences in electronic structure between Cu(II)/O2� and Ag(II)/F1� infinite layer compounds, Grochala W, SCRIPTA MATER, 2006, 55(9), (811-814)
 • Is a Non�Transition Element Nitride Ferromagnet Ever Achievable? Indication of the N�N Pairing Instability, Grochala W, CZECH COLL CHEM COMMUN, 2006, 71(11), (1525-1531)
 • Design of Catalysts for Heterolytic Split of H2, Maj L, Grochala W, ADV FUNCT MATER, 2006, 16(16), (2061-2076)
 • Pressure�induced transformations of AgF2 � towards an �infinite layer� d9 material, Romiszewski J, Stolarczyk L, Grochala W, J PHYS COND MATTER, 2007, 19(12), (116206-1 to 116206-13)
 • The Chemical Imagination at Work in Very Tight Places, Grochala W, Feng J, Hoffmann R, Ashcroft NW, ANGEW CHEM INT ED ENGL, 2007, 46(20), (3620-3642)
 • Stabilization of WVI in Nitride Environment via Acid/Base Reactions, and General Route to Layered Transition Metal Nitrides, Grochala W, POL J CHEM, 2007, 81(5-6), (613-620)
 • Towards Superconductivity in Hydrides: Computational Studies of Two Hypotehtic Ternary Compounds, YbIIBeH4 and Cs3YbIIIH6, Jaron T, Grochala W, Hoffmann R, J MOLEC MODEL, 2007, 13(6-7), (769-774)
 • Orbital Landscapes for Reductive 2e� Activation of Dihydrogen, Grochala W, J MOLEC MODEL, 2007, 13(6-7), (757-767)
 • Unprecedented Flexibility of the >Ti=Si< Group for the Addition of H2, Maj L, Grochala W, PHYS CHEM CHEM PHYS, 2007, (9), (2706-2712)
 • Atypical compounds of gases, which have been called �noble�, Grochala W, CHEM SOC REV, 2007, 36(10), (1632-1655)
 • Greedy Ag2+ Oxidizer: Can Any Inorganic Ligand Except Fluoride Endure Its Presence in Simple Ionic Solids?, Grochala W, J FLUOR CHEM, 2008, 129(2), (82-90)
 • Prediction of Giant Antiferromagnetic Coupling in Exotic Fluorides of AgII, Jaron T, Grochala W, PHYS STAT SOL B RRL, 2008, 2(2), (71-73)
 • Beyond Fluorides: Extension of Chemistry of Divalent Silver to Oxo Ligands , Grochala W, INORG CHEM COMMUN, 2008, 11(2), (155-158)
 • Elusive AuF in the Solid State As Accessed via High Pressure Comproportionation , Kurzydlowski D, Grochala W, CHEM COMMUN, 2008, (9), (1073-1075)
 • Xenon as a Mediator of Chemical Reactions? Case of Scarce Gold Monofluoride, AuF, and Its Adduct With Xenon , Kurzydlowski D, Grochala W, Z ANORG ALLG CHEM, 2008, 634(5), (1082-1086)
 • Ligation of Aza Bases to the AgF2 molecule: A Theoretical Study, Grochala W, J MOL MODEL, 2008, 14(10), (887-890)
 • The �Magic: Electronic State of High-TC Superconductors , Fijalkowski K, Grochala W, DALTON TRANS, 2008, (40), (5447-5453)