Programowanie na kartach graficznych. NVIDIA CUDA

Szkolenie
Regulamin szkoleń
Temat: tytuł:=Programowanie na kartach graficznych. NVIDIA CUDA
Prowadzący: Łukasz Ligowski, Sławomir Walkowiak
Termin: 9 III 2011 (10-15)
Poprzednie terminy: poprzedni termin:=15 XII 2010, 19 I 2010
Miejsce: ICM, Żwirki i Wigury 93, sala 3085

http://www.icm.edu.pl/kdm.static/mapki/

Kontakt: Katarzyna Kulczycka
Opłata za szkolenie
Procedura dokonywania płatności
Użytkownicy ICM: nieodpłatnie
Studenci oraz doktoranci: 50 zł
Pozostali pracownicy
akademiccy i pracownicy
instytutów PAN:
100 zł
Pozostali uczestnicy: 200 zł
Wpłaty
Wpłaty prosimy dokonywać na konto
Bank Millennium SA
59 1160 2202 0000 0000 6084 9685
po otrzymaniu maila potwierdzającego
rezerwację miejsca na szkoleniu.
Lista wszystkich szkoleń


Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawy programowania na kartach graficznych w technologii NVIDIA CUDA.

Program szkolenia

  • Podstawy programowania na karcie

- niezbędne narzędzia (CUDA Toolkit) - rozszerzenia języka C zawarte w CUDA

  • Różnice pomiędzy zwykłym CPU a GPU

- sposób wykonywania programów na karcie - rodzaje dostępnych pamięci i ich wykorzystanie


W trakcie szkolenia będą omawiane przykładowe programy ilustrujące poszczególne zagadnienia.


Wymagania wstępne

  • Znajomość C.
  • Umiejętność pracy w środowisku Linux.