Procedura dokonywania płatności

Koszty udziału w szkoleniu KDM:
* użytkownicy KDM (kierownicy i wykonawcy grantów obliczeniowych w ICM z aktywnymi kontami) - bezpłatnie
* studenci i doktoranci - 50zł
* pracownicy instytucji naukowych - 100zł
* pozostali uczestnicy - 200zł


Dotyczy szkoleń finansowanych ze środków spoza Uniwersytetu Warszawskiego

 • Poczekać na otrzymanie potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu.
 • Przesłać dokument potwierdzający prawo do zniżki. Może to np. być skan ważnej legitymacji studenckiej, doktoranckiej, pracowniczej, link do strony www uczelni, instytucji naukowej z listą studentów, doktorantów, pracowników, zaświadczenie od kierownika jednostki.
 • Ustalić wysokość opłaty.
 • Przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury, tj, imię, nazwisko i/lub nazwa instytucji, adres, numer NIP oraz adres korespondencyjny, na który na zostać wysłana. W przypadku niedostarczenia tych danych, faktury będę wystawiane i wysyłane na dane z przelewu.
 • Wykonać przelew na konto: Bank Millennium SA, 59 1160 2202 0000 0000 6084 9685 (Uniwersytet Warszawski ICM, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP: 525-001-12-66). Jeśli pieniądze nie zostaną zaksięgowane na koncie ICM w ciągu 10 dni od daty wysłania potwierdzenia rejestracji. Rezerwacja zostanie ANULOWANA.
 • Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu środków na koncie ICM i wysłana pocztą na wskazany adres.


Dotyczy szkoleń finansowanych ze środków Uniwersytetu Warszawskiego

 • Poczekać na otrzymanie potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu.
 • Przesłać dokument potwierdzający prawo do zniżki. Może to np. być skan ważnej legitymacji studenckiej, doktoranckiej, pracowniczej, link do strony www uczelni, instytucji naukowej z listą studentów, doktorantów, pracowników, zaświadczenie od kierownika jednostki.
 • Ustalić wysokość opłaty.
 • Dostarczyć pismo poniższej treści podpisane przez dysponenta środków oraz pełnomocnika kwestora UW danej jednostki do p. Katarzyna Kulczyckiej-Mierzejewskiej (CeNT, Wydział Geologii, ul: Żwirki i Wigury 93, p. 3158). Jeśli pismo nie będzie dostarczone w ciągu tygodnia od otrzymanie potwierdzenia rejestracji, rezerwacja miejsca na szkolenie zostanie anulowana.
<nazwa jednostki> zobowiązuje się do pokrycia kosztów (<kwota>zł. słownie <kwota>zł.) udziału <imię nazwisko uczestnika> 
w szkoleniu <tytuł szkolenia>, które odbędzie się <termin> 
w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.
 • Otrzymaną notę księgową przekazać do odpowiedniego działu finansowego, który ureguluje płatność.
 • Nie ma możliwości otrzymania faktury na Uniwersytet Warszawski!