Podstawy Python'a

Szkolenie
Regulamin szkoleń
Temat: Podstawy Python'a
Prowadzący: Sławomir Walkowiak
Termin: 19 XII 2012 (10-16)
Poprzednie terminy: 29 II 2012, 23 II 2011, 28 IV 2010, 17 III 2010
Miejsce: ul. Prosta 69, piętro II, sala 201, Warszawa
Kontakt: Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska
Opłata za szkolenie
Procedura dokonywania płatności
Użytkownicy ICM: nieodpłatnie
Studenci oraz doktoranci: 50 zł
Pozostali pracownicy
akademiccy i pracownicy
instytutów PAN:
100 zł
Pozostali uczestnicy: 200 zł
Wpłaty
Wpłaty prosimy dokonywać na konto
Bank Millennium SA
59 1160 2202 0000 0000 6084 9685
po otrzymaniu maila potwierdzającego
rezerwację miejsca na szkoleniu.
Lista wszystkich szkoleń

Omawiane zagadnienia:

 • podstawowe konstrukcje jezyka Python
 • wbudowane typy jezyka Python
 • przeglad standardowych czynnosci w Pythonie (np. otwieranie pliku itd)
 • przeglad pakietow z biblioteki standardowej

Wymagania:

 • umiejętność programowania w dowolnym obiektowym języku programowania

Ramowy plan warsztatów (prowadzący zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z prezentacji części z proponowanych treści w zależności od przebiegu zajęć - ograniczenie czasowe):

1. Wprowadzenie:

 • listy, napisy, tuple, slice'y, słowniki, set
 • generator expression
 • funkcje lambda
 • sortowanie kolekcji
 • random

2. I/O

 • standardowe I/O
 • pakiety os, os.path
 • popen, subprocess
 • tarfile, gzip
 • configParser
 • serializacja cPickle

3. Wybrane pakiety i techniki

 • array
 • implementacja najbardziej kosztownych obliczeniowo funkcji z wykorzystaniem C - ctypes
 • matplotlib - wizualizacja wyników