Palabos

Palabos lbmethod.org/palabos Na licencji: GNU GPL Lista aplikacji

Palabos jest biblioteką C++ służącą do wykonywania symulacji metodą lattice Boltzmann (głównie symulacje przepływów). Jest ona zoptymalizowana zarówno do osiągania wysokiej wydajności w środowiskach jedno- jak i w wielo-procesorowych (biblioteka MPI). Autorzy oprogramowania prezentują wiele przykładów wykorzystania: http://www.lbmethod.org/palabos/gallery.html.

Palabos udostępniany jest na zasadach licencji GNU GPL.

Dostępne instalacje